Số ký hiệu 12/GM-HĐND
Trích yếu Giấy mời dự họp tham gia góp ý dự thảo Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện, giai đoạn 2024-2026
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện Hiệp Đức
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Huỳnh Thị Mai Hiền
Ngày ban hành 10/06/2024
Ngày có hiệu lực 10/06/2024
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Giấy mời dự họp tham gia góp ý dự thảo Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện, giai đoạn 2024-2026
Số ký hiệu: 12/GM-HĐND
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 10/06/2024

Văn bản liên quan