Số ký hiệu 112/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hiệp Đức giai đoạn 2023-2025
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện Hiệp Đức
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Nguyễn Văn Tỉnh
Ngày ban hành 29/05/2024
Ngày có hiệu lực 29/05/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết về việc thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của huyện Hiệp Đức giai đoạn 2023-2025
Số ký hiệu: 112/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 29/05/2024

Văn bản liên quan