Số ký hiệu 110/NQ-HĐND
Trích yếu Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện Hiệp Đức
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Nguyễn Văn Tỉnh
Ngày ban hành 24/04/2024
Ngày có hiệu lực 24/04/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hiệp Đức khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu: 110/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 24/04/2024

Văn bản liên quan