Số ký hiệu 104/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện Hiệp Đức
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Nguyễn Văn Tỉnh
Ngày ban hành 24/04/2024
Ngày có hiệu lực 24/04/2024
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024
Số ký hiệu: 104/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 24/04/2024