Số ký hiệu 98/NQ-HĐND
Trích yếu Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện Hiệp Đức
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Nguyễn Văn Tỉnh
Ngày ban hành 15/12/2023
Ngày có hiệu lực 15/12/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024
Số ký hiệu: 98/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/12/2023