Số ký hiệu 1497/TB-UBND
Trích yếu Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Nam tại cuộc họp về đánh giá thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn huyện (Tháng 09/2023)
Lĩnh vực Chuyển đổi số
Cơ quan ban hành UBND huyện Hiệp Đức
Loại văn bản Thông báo
Người ký Nguyễn Phước Niên
Ngày ban hành 25/09/2023
Ngày có hiệu lực 25/09/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Nam tại cuộc họp về đánh giá thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) trên địa bàn huyện (Tháng 09/2023)
Số ký hiệu: 1497/TB-UBND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 25/09/2023