Số ký hiệu 10/GM-HĐND
Trích yếu Giấy mời Dự kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa VIII
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện Hiệp Đức
Loại văn bản Giấy mời
Người ký Huỳnh Đức Viên
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày có hiệu lực 15/09/2023
Trạng thái Hết hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Giấy mời Dự kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa VIII
Số ký hiệu: 10/GM-HĐND
Trạng thái: Hết hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 15/09/2023

Văn bản liên quan