Số ký hiệu 87/NQ-HĐND
Trích yếu Về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện khóa VIII
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện Hiệp Đức
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Nguyễn Văn Tỉnh
Ngày ban hành 18/07/2023
Ngày có hiệu lực 18/07/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND huyện khóa VIII
Số ký hiệu: 87/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/07/2023

Văn bản liên quan