Số ký hiệu 84/NQ-HĐND
Trích yếu Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện Hiệp Đức
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Nguyễn Văn Tỉnh
Ngày ban hành 18/07/2023
Ngày có hiệu lực 18/07/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2022
Số ký hiệu: 84/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 18/07/2023