Số ký hiệu 81/NQ-HĐND
Trích yếu Về việc cho thôi làm Ủy viên Ban KT-XH HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành HĐND huyện Hiệp Đức
Loại văn bản Nghị quyết
Người ký Nguyễn Văn Tỉnh
Ngày ban hành 21/06/2023
Ngày có hiệu lực 21/06/2023
Trạng thái Đang có hiệu lực
Tệp tin đính kèm
Về việc cho thôi làm Ủy viên Ban KT-XH HĐND huyện khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu: 81/NQ-HĐND
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Ngày có hiệu lực: 21/06/2023

Văn bản liên quan