Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện tháng 02 năm 2024

Theo lịch Tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện, ngày 15/02/2024, Chủ tịch UBND huyện sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Thông báo Viếng Đền Liệt sĩ huyện

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và đón tết cổ truyền của dân tộc, xuân Giáp Thìn năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện cùng với Đoàn công tác của Tỉnh ủy tổ chức Lễ viếng Đền Liệt sĩ huyện, UBND huyện thông báo nội dung và thời gian viếng như sau:

Thông báo nghỉ Tết Âm lịch năm 2024

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; Thông báo số 5015/TB-LĐTBXH ngày 22/11/2023 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông báo số 08/TB-UBND ngày 08/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về nghỉ Tết Âm lịch năm 2024; UBND huyện Hiệp Đức thông báo như sau:

Chỉ thị về thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về tổ chức đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, Công văn số 589-CV/HU ngày 11/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thông báo nghỉ Tết dương lịch năm 2024

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019; Thông báo số 370/TB-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về nghỉ Tết Dương lịch năm 2024, UBND huyện Hiệp Đức thông báo như sau:

Thông báo Nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 20/11/2019; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Thông báo số 251/TB-UBND ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023, UBND huyện Hiệp Đức thông báo như sau:

Hiệp Đức: phát động Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức năm 2023”

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 105/KHPH ngày 29/6/2023 của UBND-UBMTTQVN - Hội Nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Đoàn thanh niên huyện Hiệp Đức về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng năm Quốc gia khởi nghiệp với chủ đề “Hiệp Đức khơi dậy tiềm năng bản địa” năm 2023 và Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND huyện về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng năm Quốc gia khởi nghiệp năm 2023 (Ban Tổ chức), Ban Tổ chức phát động Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức năm 2023” với các nội dung cụ thể như sau:

Thông báo 01/TB-BQL ngày 28/6/2023 của Ban Quản lý các CTMTQG xã Bình Sơn về việc mời thầu thi công công trình xây mới khu thể thao thôn An Phú

Thông báo 01/TB-BQL ngày 28/6/2023 của Ban Quản lý các CTMTQG xã Bình Sơn về việc mời thầu thi công công trình xây mới khu thể thao thôn An Phú

Hiệp Đức: Tổ chức Cuộc thi “Sáng tác khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện chủ trương xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác giảm nghèo bền vững năm 2023”

Ngày 27/6/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Đức phối hợp Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch liên tịch về việc tổ chức tổ chức Cuộc thi “Sáng tác khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác giảm nghèo bền vững năm 2023” trên địa bàn Hiệp Đức.