Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Thông báo thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy

Lịch tiếp công dân năm 2023 của ông Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đại biểu HĐND tỉnh, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực huyện Hiệp Đức

Lịch tiếp công dân năm 2023 của ông Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đại biểu HĐND tỉnh, Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tại khu vực huyện Hiệp Đức