Tin tuần: Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 4/2024; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

Hiệp Đức: Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân

Chiều 25/4, Ban vận động thành lập hội Cựu Công an nhân dân huyện Hiệp Đức tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có đồng chí Đại tá Trần Biên Cương - Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Hùng - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Huỳnh Hữu Cường - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

Tin tuần: Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 20/4/2024

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 4/2024; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

Hội đồng hương Hiệp Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt đầu năm mới Giáp Thìn 2024

Chiều ngày 20/4, tại phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Hội đồng hương Hiệp Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt đầu năm mới Giáp Thìn 2024.

Tin tuần: Từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 4/2024; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

Huyện Hiệp Đức: Tổ chức Hội nghị trực báo các Chi bộ Trường học trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn

Chiều ngày 10/4/2024, Thường trực Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức Hội nghị trực báo với chi bộ Trường học trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Liên đoàn Lao động huyện; đại diện Thường trực các Đảng ủy xã, thị trấn; Bí thư các Chi bộ trường học trực thuộc Đảng ủy các xã, thị trấn; Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong các trường học; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy.

Lãnh đạo Huyện Hiệp Đức thăm và chúc Tết Bunpimay huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa huyện Hiệp Đức và Kà Lừm, nhận được Thư mời của huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào, được sự thống nhất của tỉnh Quảng Nam; ngày 07/4/2024, huyện Hiệp Đức tổ chức Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện sang thăm và chúc tết Bunpimay huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào. Cùng đi với đoàn có đồng chí Huỳnh Hữu Cường - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Hoàng Văn Hùng - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của huyện.

Tin tuần: Từ ngày 01/4/2024 đến ngày 05/4/2024

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 4/2024; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức Hội nghị lần thứ 17, khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 04/4/2024, Huyện ủy Hiệp Đức (khóa IX) tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để thảo luận, cho ý kiến thống nhất thông qua 09 nội dung: (1) Sơ kết tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2024; (2) Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ (2020 - 2025); (3) Tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng; (4) Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; (5) Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; (6) Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; (7) Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân; (8) Thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện Hiệp Đức; (9) Thông qua Chương trình thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU, ngày 08/12/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới và các nội dung quan trọng khác theo Chương trình công tác năm 2024.

Hiệp Đức: khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới khóa 32 năm 2024

Sáng ngày 03/4/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Đức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới cho 50 đảng viên dự bị của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Hải Vân - HUV, Phó Trưởng Ban trực Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Luyện - HUV, Phó Trưởng Ban trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy và phóng viên Trung tâm VH - TT - TT huyện.