Đôi điều về trẻ hóa cán bộ

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo xây dựng lực lượng cách mạng, không chỉ đối với lực lượng trực tiếp gánh vác công việc hiện tại, mà còn chuẩn bị cho thế hệ tương lai đủ sức để kế tục và phát triển sự nghiệp của những người đi trước. Người căn dặn Đảng ta: bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết; “Không nên coi thường cán bộ trẻ”, phải “đưa họ vào Đảng, bồi dưỡng họ thành cán bộ. Như vậy là không bao giờ thiếu cán bộ”. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cũng nêu rõ: “Đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển”.

Huyện Hiệp Đức khai giảng lớp trung cấp LLCT-HC

Sáng ngày 14/9/2016, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hiệp Đức phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị- hành chính hệ tập trung tại huyện. Đến dự buổi khai giảng có đại diện lãnh đạo Trưởng Chính trị tỉnh, Thường trực Huyện ủy Hiệp Đức, UBND huyện, các Ban xây dựng Đảng và 99 học viên là cán bộ, công chức trong huyện.

Cải cách hành chính ở Hiệp Đức: Lấy thành quả làm động lực

Bảng xếp hạng chỉ số thành phần thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” cấp huyện năm 2014 được công bố vào cuối năm 2015, Hiệp Đức xếp vị trí đầu tiên (năm 2015 chưa công bố). Trên nền tảng đó, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) hướng đến sự hài lòng của nhân dân.