Quốc hội chất vấn về nhóm vấn đề giáo dục, tài chính, ngân hàng

Hôm nay (24/11), Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 2 của phiên chất vấn đối với thành viên Chính phủ, tập trung vào các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục, tài chính, ngân hàng.