Hiệp Đức tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

.

Sáng ngày 10/3/2023, Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Huỳnh Đức Viên - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Huỳnh Hữu Cường - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; các Phó Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức Địa chính NN-XD&MT các xã, thị trấn.


Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 170/NQ-CP, ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và trên cơ sở Kế hoạch số 563/KH-UBND, ngày 06/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 13/02/2023 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Việc lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn huyện đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được UBND huyện, xã phối hợp với HĐND và UBMTTQVN cùng cấp tổ chức hơn 30 cuộc hội nghị, hội thảo với hơn 110 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với việc sửa đổi Luật Đất đai, vì qua 10 năm thực hiện Luật Đất đai năm 2013 có một số nội dung chưa đáp ứng với yêu cầu là công cụ pháp lý để điều chỉnh các quan hệ đất đai hiện nay. Các đại biểu cũng đánh giá cao về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lần này được xây dựng khá công phu, toàn diện, nhiều nội dung mới được đưa vào, nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội đã được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, mặc dù có nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, các vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước

Tuy nhiên, nhìn tổng quan Dự thảo Luật Đất đai vẫn còn nhiều nội dung chưa rõ ràng, khó hoặc không thể thực hiện được, chưa đồng bộ, nhiều điều khoản cần phải được quy định ngay tại Luật, nhất là những quy định có liên quan đến thủ tục hành chính, không nên chờ các văn bản quy định của Chính phủ hay Thông tư hướng dẫn của cấp Bộ, ngành… Trong số 236 điều của Dự thảo Luật Đất đai lần này đã có 55 điều khoản giao cho Chính phủ quy định và chưa kể đến nhiều điều, khoản giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường hay các Bộ, ngành khác hướng dẫn, rất khó khăn cho việc triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện cho rằng việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần hoàn thiện Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến đóng góp chất lượng, sâu sắc, có trọng tâm với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các vị đại biểu.
VP

Tin liên quan