UBND huyện Hiệp Đức ban hành Công văn số 490/UBND-VP về áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

.

Ngày 16/8/2021, UBND huyện ghi nhận 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đây là giáo viên (sinh năm 1977, thường trú tại thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức), chưa rõ nguồn lây. Đến nay đã rà soát, cách ly tập trung 55 trường hợp F1 có liên quan, nhiều F2 thực hiện cách ly tại nhà và tiếp tục truy vết F1 có liên quan. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhằm ngăn chặn kịp thời các nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện phong tỏa khu vực Bến Phà (cũ), tổ 1 khối phố Bình An, thị trấn Tân Bình. Thời gian áp dụng từ 00 giờ 00 phút, ngày 17/8/2021 (Thứ Ba) đến khi có Thông báo mới.

a) Công an huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan và UBND thị trấn Tân Bình tham mưu UBND huyện thành lập Tổ kiểm chốt tại khu vực phong tỏa và thực hiện kiểm soát người ra/vào nghiêm ngặt, đúng quy định.

b) UBND thị trấn Tân Bình có trách nhiệm rà soát các trường hợp hộ dân tại khu phong tỏa có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ nhu yếu phẩm trong thời gian thực hiện phong tỏa; Bố trí cán bộ để hỗ trợ các hộ dân, không để các hộ dân tại khu phong tỏa thiếu nhu yếu phẩm cần thiết.

2. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với thị trấn Tân Bình. Thời gian áp dụng kể từ 00 giờ 00 phút, ngày 17/8/2021 (Thứ Ba) đến khi có Thông báo mới.

3. Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới đối với các xã còn lại trên địa bàn huyện Hiệp Đức. Thời gian áp dụng kể từ 00 giờ 00 phút ngày 17/8/2021 (Thứ Ba) đến khi có Thông báo mới.

4. UBND các xã, thị trấn và Tổ Giám sát - Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng thực hiện giám sát nghiêm ngặt các trường hợp đang thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

5. Đề nghị Công an huyện, Công an các xã, thị trấn đồng loạt ra quân tăng cường hướng dẫn, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đặc biệt kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, công ty, xí nghiệp, các chợ, quán ăn uống, cà phê, tạp hóa… tuyên truyền, vận động Nhân dân hạn chế ra đường và không tập trung đông người.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn và đề nghị Uỷ ban MTTQVN và tổ chức chính trị-xã hội tăng cường vận động Nhân dân nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không chấp hành theo quy định về phòng, chống dịch bệnh.

(Theo Công văn số 490/UBND-VP ngày 16/8/2021 của UBND huyện Hiệp Đức)

Tin liên quan