Thăng Phước tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Sáng nay (ngày 01/7/2024), cùng với các địa phương trong cả nước, UBND xã Thăng Phước tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực thi hành

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đặng Ngọc Sô - Ủy viên UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện; đại diện lãnh đạo Công an huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện, Hội Nông dân huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội; đại biểu các thôn và Lực lượng bảo vệ ANTT xã Thăng Phước.

Đ/c Lê Thanh Luận - Chủ tịch UBND xã phát biểu tại buổi lễ

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV thông qua và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024. Việc ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là sự cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; là sự cụ thể hóa Hiến pháp, Luật CAND và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được ban hành đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT mà thực tiễn hiện nay đang đặt ra.

Đ/c Lê Thanh Luận - Chủ tịch UBND xã trao Quyết định thành lập Tổ bảo vệ ANTT các thôn

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Tổ bảo vệ ANTT các thôn

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được thành lập sẽ mang lại những tác động tích cực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ANTT. Lực lượng này sẽ góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, hỗ trợ nắm tình hình địa bàn, tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết kịp thời các vụ, việc liên quan đến ANTT ngay tại chỗ, ngay từ cơ sở. Họ thực sự là “những cánh tay nối dài” hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

 

Tin liên quan