Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện Hiệp Đức giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 19/6/2024, tại UBND xã Sông Trà, Uỷ ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động (UBKT LĐLĐ) huyện Hiệp Đức đã tiến hành giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị đối với UBND xã Sông Trà và Công đoàn cơ sở xã Sông Trà. Đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Ly - Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện chủ trì buổi giám sát.

 

Nội dung giám sát liên quan đến việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã năm 2024, đối tượng giám sát là UBND xã và CĐCS xã Sông Trà.

Qua giám sát thực tế cho thấy, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các quy định pháp luật về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã. Nhìn chung, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí bảo đảm theo quy định, không vượt quá số lượng tối đa; công tác tuyển dụng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm. Hằng năm, đều tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã không ngừng được nâng cao; Thực hiện đảm bảo về chế độ tiền lương, phụ cấp; BHXH, BHYT... các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng quy định; không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc quyền, lợi ích của cán bộ, công chức, người lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát của UBKT LĐLĐ huyện cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để đơn vị khắc phục trong thời gian tới như: Quan tâm tạo điều kiện cho CBCC được nghĩ phép năm, khen thưởng để động viên, khích lệ tinh thần làm việc của CBCC.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thị Mỹ Ly - PCT, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện đánh giá cao kết quả trong thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách và không chuyên trách tại đơn vị. Thời gian tới, đề nghị UBND xã phối hợp với CĐCS xã Sông Trà tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, thực hiện đảm bảo chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức tại đơn vị, bố trí vị trí việc làm của cán bộ, công chức phù hợp trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tập trung các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, phúc lợi cho cán bộ, công chức.

 

Tin liên quan