Hội Cựu chiến huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2019-2024

Ngày 7/6/2024 Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, giai đoạn 2019-2024; đồng chí Lê Song - UVBCH Hội CCB tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Hội CCB huyện và đồng chí Huỳnh Văn Lãnh - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện đồng Chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Trí -Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Nam, cùng các đồng chí đại diện cho các Ban Hội CCB tỉnh; đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí đại diện UBMT, các tổ chức CT-XH huyện; các ban, ngành liên quan. Dự Hội nghị có 54 đại biểu tiêu biểu, điển hình tiên tiến đại diện cho 1.670 hội viên trong toàn huyện và hội viên đạt danh hiệu hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Tại Hội nghị, Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMMTTQ Việt Nam huyện đã tặng lẵng hoa chúc mừng Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nhất trí cao kết quả lãnh đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, giai đoạn 2019-2024; đề ra nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong giai đoạn 2024-2029. Trong 5 năm qua, mặc dù có những khó khăn tác động nhưng Hội từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, chủ động, thực hiện đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã  đề ra.

Trong hoạt động các cấp Hội đã tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”; phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, gắn với các phong trào, các cuộc vận động của địa phương. Động viên cán bộ, hội viên CCB phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”,  tính cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau vươn lên làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ, hội viên CCB, CQN; hoạt động nghĩa tình đồng đội được quan tâm đúng mức và đem lại hiệu quả thiết thực. Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; làm tốt công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức CT-XH và các ban, ngành để thực hiện nhiệm vụ và các phong trào ở địa phương có nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Trong xây dựng Hội luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đúng quy định. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Bùi Văn Trí - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh và đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, hội viên CCB huyện Hiệp Đức trong thời gian qua. Ghi nhận những thành tích của tập thể, cá nhân đã đạt được. Toàn Hội tích cực tuyên truyền, quán triệt, học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam cho cán bộ, hội viên; làm tốt công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quê hương với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, hội viên CCB. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức CT-XH, các ban ngành tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương, phong trào Hội luôn được giữ vững.

Với tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn, phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, cán bộ, hội viên quyết tâm thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ, Nhân dân xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp, động viên các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; chăm lo xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội và phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2024-2029, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tại Hội nghị, UBND huyện đã trao giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân; BCH Hội CCB huyện đã trao giấy khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, giai đoạn 2019-2024; trao giấy chứng nhận cho 03 hội viên đạt đạt danh hiệu SXKDG cấp tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Trí - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Cũng tại Hội nghị này, bằng nguồn tiết kiệm tiền lương hằng tháng, đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội CCB huyện đã trao 02 sổ tiết kiệm, trị giá 2 triệu đồng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.

Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội CCB huyện trao 02 sổ tiết kiệm, trị giá 2 triệu đồng cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt

* Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Hội nghị