Chi bộ Trường THPT Hiệp Đức tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho học sinh

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 04/10/2023 của BTV Tỉnh ủy về hướng dẫn quy trình kết nạp đảng trong học sinh, sinh viên; Kế hoạch số 138-KH/HU, ngày 06/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hiệp Đức về phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Chiều ngày 07/6/2024, chi bộ Trường THPT Hiệp Đức tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới năm 2024 cho 05 học sinh và tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳTham dự lễ kết nạp và sinh hoạt định kỳ tại chi bộ trường THPT Hiệp Đức có đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ.

Trong thời gian qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy về công tác phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, Chi bộ Trường THPT Hiệp Đức đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện nguồn, giao nhiệm vụ nhằm đào tạo, bồi dưỡng những học sinh ưu tú của trường, để trên cơ sở đó, đề nghị kết nạp đảng viên trong học sinh. Dưới sự dìu dắt của chi bộ nhà trường và đảng viên được phân công giúp đỡ các đồng chí đoàn viên ưu tú trong chi đoàn học sinh đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện trong học tập, tu dưỡng đạo đức, lý tưởng, là học sinh học tập giỏi, đạt giải trong các kỳ thi, hội thi, cuộc thi cấp tỉnh, tích cực tham gia các hoạt động do Nhà trường và Đoàn trường tổ chức. Việc phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên là học sinh đã góp phần quan trọng bổ sung lực lượng, nguồn kế cận cho Đảng, định hướng tư tưởng, hành động giúp cho các em sống có lý tưởng có hoài bão, từ đó nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành những cá nhân ưu tú, sớm có những đóng góp cho sự phát triển chung của quê hương và là tấm gương để các bạn trẻ noi theo. 

Phát biểu tại Lễ kết nạp và buổi sinh hoạt chi bộ tại trường THPT Hiệp Đức đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chúc mừng 05 đồng chí đảng viên mới qua quá trình phấn đấu học tập, rèn luyện được tập thể chi ủy, đảng viên trong chi bộ tín nhiệm đề nghị cấp trên xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và đề nghị chi bộ trong thời gian đến tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên trong đội ngũ giáo viên, viên chức, người lao động, học sinh trong nhà trường để xây dựng đội ngũ đảng viên của trường đông về số lượng, đảm bảo chất lượng để lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua tham dự sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đồng chí Trần Thị Hằng ghi nhận, biểu dương vai trò trách nhiệm của cấp ủy, toàn thể đảng viên trong chi bộ trong việc bát sát quy định 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản của cấp trên về sinh hoạt chi bộ để chuẩn bị, tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt chi bộ đầy đủ các nội dung theo quy định; đánh giá về nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của chi bộ sát với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng trong đơn vị sự nghiệp công lập và sự lãnh đạo của cấp trên trong từng giai đoạn cụ thể. Đồng chí đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết đạt được của chi bộ trong thời gian qua, đồng thời thông tin, quán triệt một số tình hình nổi bật trong huyện, tỉnh trong thời gian qua. Trong thời gian đến, đề nghị chi bộ tiếp tục lãnh đạo chi bộ tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết đã đề ra, trong đó cần tập trung xây dựng mô hình “Chi bộ bốn tốt”. Trong triển khai thực hiện cần xác định nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy; cụ thể hóa các tiêu chí phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự chuyển biến thật sự vững chắc, mạnh mẽ trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tin liên quan