Tin tuần: Từ ngày 27/5/2024 đến ngày 31/5/2024

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 5/2024; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5/2024

* Quy định mới về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú" (Có hiệu lực từ ngày 25/5/2024)

Nghị định 35/2024/NĐ-CP ngày 2/4/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú".

Cụ thể, đối tượng áp dụng là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục bao gồm:

+ Nhà giáo và cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục làm nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục (gọi chung là nuôi dạy), giảng dạy trong cơ sở giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục;

+ Cán bộ quản lý làm nhiệm vụ quản lý tại các cơ quan quản lý giáo dục theo quy định của pháp luật (gọi chung là cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý giáo dục);

+ Cán bộ nghiên cứu giáo dục làm nhiệm vụ nghiên cứu về khoa học giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp;

+ Nhà giáo, cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục đã nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội giữa hai lần xét tặng liền kề với năm xét tặng;

+ Nhà giáo, cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục đã nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý cơ hữu tại các cơ sở giáo dục dân lập và tư thục. 

(https://baochinhphu.vn)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 24/5/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/)

1.2. Quy định số 145-QĐ/TW, ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/)

1.3. Công điện số 54/CĐ-TTg, ngày 28/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đúng kế hoạch.

(vanban.chinhphu.vn)

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Công văn số 3892/UBND-NCKS, ngày 29/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

2.2. Công văn số 3889/UBND-NCKS, ngày 29/5/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác quản lý nhà nước liên quan đến Phật giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Chương trình công tác số 61-CTr/HU, ngày 30/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 6/2024.

3.2. Đề án số 206/ĐA-UBND, ngày 30/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của huyện Hiệp Đức.

3.3. Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 27/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn huyện năm 2024.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy họp cho ý kiến về công tác cán bộ và một số vấn đề theo thẩm quyền. 

Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị Tỉnh ủy nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Hội nghị Chuyên đề; dự Kỳ họp lần thứ 18 HĐND huyện (khóa VIII); Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT huyện lần thứ VIII; Lễ Tuyên dương - Khen thưởng học sinh có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm học 2023-2024; Lễ bế giảng năm học 2023-2024, Tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12; báo cáo chuyên đề lịch sử “Đảng ta thật là vĩ đại”; chủ trì họp đôn đốc công tác GPMB Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn qua huyện; họp Ban Bảo vệ CSSK cán bộ huyện; cho ý kiến về công tác cán bộ và một số vấn đề theo thẩm quyền.

* Một số hình ảnh hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy trong tuần qua

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện (khóa VIII)

Thường trực Huyện ủy dự Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT huyện lần thứ VIII

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì họp đôn đốc công tác GPMB Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn qua huyện

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy báo cáo Chuyên đề lịch sử “Đảng ta thật là vĩ đại”

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ Tuyên dương - Khen thưởng học sinh có thành tích tiêu biểu, xuất sắc năm học 2023-2024

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ bế giảng năm học 2023-2024, Tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12 tại Trường THPT Trần Phú