Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện công tác xóa nhà tạm tại xã Phước Trà

Chiều ngày 16/5/2024, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tình hình thực hiện công tác xóa nhà tạm tại xã Phước Trà. Cùng đi có lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện, Phòng LĐ-TB&XH, Văn phòng Huyện ủy; xã Phước Trà có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và ngành liên quan xã.

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/HU ngày 30/9/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh và Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định mức hỗ trợ về xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025, trên địa bàn xã Phước Trà, có 22 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm theo Kế hoạch số 75-KH/HU (từ nguồn hỗ trợ của Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn và Dự án Habitat) và 07 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND. Đến nay, đã hoàn thành xây mới 22 nhà theo Kế hoạch số 75-KH/HU; đang triển khai xây dựng 04/07 nhà theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn, hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của UBND, công tác vận động của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội xã Phước Trà chưa quyết liệt, sâu sát, việc kiểm tra, rà soát đối tượng để hỗ trợ xóa nhà tạm chưa bảo đảm, còn sai sót; chưa đánh giá đúng thực trạng và nhu cầu xóa nhà tạm của người dân, vẫn còn nhiều nhà tạm trên địa bàn xã chưa nằm trong danh sách được phê duyệt hỗ trợ xóa nhà tạm….

Đ/c Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo huyện làm việc với lãnh đạo xã Phước Trà

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Văn Tỉnh nhấn mạnh: Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, mang tính lâu dài, ổn định, có tính nhân văn sâu sắc, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở xây dựng được nhà kiên cố, ổn định, “an cư lập nghiệp”, cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững; do vậy, cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị xã Phước Trà cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 100% số nhà tạm đã được phê duyệt hỗ trợ theo đúng quy định. Đồng thời, kiểm tra, rà soát, nắm chắc số lượng nhà tạm hiện nay trên địa bàn xã và nhu cầu hỗ trợ xóa nhà tạm trong Nhân dân; trong quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định; lập danh sách đối tượng báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở quản lý, thực hiện; phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm trên địa bàn.

 

Tin liên quan