Thông báo mời tham gia gói thầu tư vấn đầu tư công trình Hệ thống thoát nước sau khu TĐC Trà Nhan

- Thông báo số 320/TB-UBND ngày 16/5/2024 của UBND xã Phước Trà về việc mời tham gia các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Hệ thống thoát nước sau khu TĐC thôn Trà Nhan

- Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND xã Phước Trà về phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Hệ thống thoát nước sau khu TĐC thôn Trà Nhan

Tin liên quan