Thông báo mời tham gia các gói thầu tư vấn đầu tư công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Trà Nô, Hạng mục Tường rào, giếng nước, nhà vệ sinh

- Thông báo số 319/TB-UBND ngày 16/5/2024 của UBND xã Phước Trà về việc mời tham gia các gói thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Trà Nô, Hạng mục Tường rào, giếng nước, nhà vệ sinh.
- Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 16/5/2024 của UBND xã Phước Trà về phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Trà Nô, Hạng mục: Tường rào, giếng nước, nhà vệ sinh

Tin liên quan