Thông báo mời tham gia các gói thầu tư vấn đầu tư công trình Mở rộng tuyến đường từ cầu treo sông Gia đi nhà ông Hà thôn Trà Nô

- Thông báo số 323/TB-UBND ngày 16/5/2024 của UBND xã Phước Trà về việc mời tham gia các gói thầu tư vấn đầu tư công trình Mở rộng tuyến đường từ cầu treo sông Gia đi nhà ông Hà thôn Trà Nô

- Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 6/5/2024 của UBND xã Phước Trà về phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình: Mở rộng tuyến đường từ cầu treo sông Gia đi nhà ông Hà, thôn Trà Nô 

Tin liên quan