Đồng chí Huỳnh Đức Viên - Phó Chủ tịch HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết 11 về hỗ trợ nhà ở tại xã Hiệp Hòa

Sáng ngày 26/3, đồng chí Huỳnh Đức Viên - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng một số cán bộ trong đoàn giám sát đã có buổi làm việc giám sát việc thực hiện Nghị quyết 11 về hỗ trợ nhà ở tại xã Hiệp Hòa.

Hiện nay, toàn xã có 01 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, 13 thương binh, 14 bệnh binh, 03 người có công cách mạng, 12 thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất, 08 người hưởng chất độc hóa học. Theo báo cáo, kết quả triển khai thực hiện quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn xã theo Nghị quyết số 11 đạt không ít hiệu quả. Công tác phổ biến, tuyên truyền đến nhân dân, đối tượng người có công cách mạng trên địa bàn xã luôn được quan tâm. Trong năm 2021, UBND xã đã thống nhất đề nghị huyện và được phê duyệt tại Quyết định số 92, tổng số nhà được hỗ trợ là 22 nhà, trong đó xây mới 20 nhà và sữa chữa 02 nhà. Sau khi nghiệm thu công trình nhà ở của hộ người có công đạt yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng theo đúng quy định, UBND xã hoàn thành hồ sơ quyết toán cho từng hộ. Tổng số kinh phí đã phân bổ và quyết toán là 580 triệu đồng, trong đó xây mới là 560 triệu đồng (14 nhà) và sữa chữa là 20 triệu đồng (01 nhà). 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Đức Viên - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao nỗ lực của UBND xã Hiệp Hòa trong việc thực hiện Nghị quyết 11 về hỗ trợ nhà ở. Có quyết định thành lập Ban chỉ đạo xóa nhà tạm và có sự phân công cụ thể; ở xã có khảo sát, điều tra và xét chọn đối tượng được hưởng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, còn một số hạn chế cần khắc phục như: điều tra khảo sát từng hộ chưa chặt chẽ; chưa tổng hợp được các nguồn xã hội hóa ngoài nguồn hỗ trợ của nhà nước về xây dựng nhà ở; các biên bản làm việc còn thiếu chữ ký của các thành phần dự họp. Trong thời gian tới, UBND xã cần tiếp tục rà soát, thống kê thực trạng nhà ở người có công trên địa bàn xã. Trên cơ sở kiểm tra của đoàn, khắc phục toàn bộ hồ sơ chặt chẽ, đầy đủ chữ ký của các thành phần liên quan. 

 

Tin liên quan