Hiệp Đức: khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 61 năm 2024

Sáng ngày 26/3/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 61 năm 2024 cho hơn 70 học viên là quần chúng ưu tú được các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy chọn cử. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Luyện - HUV, Phó Trưởng Ban trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy và phóng viên Trung tâm VH - TT - TT huyện.

Quang khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Văn Luyện - HUV, Phó Trưởng Ban trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh: bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là công việc cần thiết và hết sức quan trọng nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam; thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; qua đó, giúp học viên xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Do đó từng đồng chí học viên phải nâng cao tinh thần tự giác, tự học, tự rèn, chấp hành nghiêm quy chế lớp học; tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận và tự xây dựng giải pháp cho bản thân; Ban tổ chức lớp học sẽ theo dõi, quản lý lớp học chặt chẽ; tổ chức học tập, đánh giá kết quả trung thực, khách quan; tổ chức khen thưởng, biểu dương các học viên có thành tích cao trong học tập; thực hiện chế độ cho học viên đúng theo quy định; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng giảng viên được phân công đứng lớp, khuyến khích sự chủ động, sáng tạo trong đổi mới phương pháp, tạo không khí thoải mái, hứng thú cho học viên, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu, rèn luyện để được xem xét kết nạp vào Đảng, bổ sung những đảng viên thật sự ưu tú, tiêu biểu vào Đảng, góp phân nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ huyện. 

Trong thời gian 04 ngày, các học viên sẽ được Báo cáo viên truyền đạt 05 chuyên đề theo đúng Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW, ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Kết thúc khóa học, Ban tổ chức lớp học sẽ tổ chức viết thu hoạch để đánh giá kết quả học tập và cấp giấy chứng nhận cho học viên theo quy định.

 

Tin liên quan