Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Ngọc Hoàng Việt kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024

Sáng ngày 01/3, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Hoàng Việt có buổi đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân và các mô hình kinh tế trên địa bàn xã Bình Sơn, Thăng Phước.

Qua kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân tại xã Bình Sơn cho thấy hiện nay cây lúa phát triển đẻ nhánh tốt. Để kiểm soát tình hình sâu bệnh vụ Đông Xuân năm 2023-2024 đạt năng suất và sản lượng cao. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo xã Bình Sơn cần tập trung chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân thường xuyên thăm đồng, bón phân, diệt chuột, chăm sóc cây lúa, phòng trừ sâu bệnh, tăng cường quản lý nguồn nước tưới phục vụ cho các cánh đồng, tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống hạn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại trong sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng của cây lúa đạt kết quả cao trong vụ Đông Xuân năm 2024.