Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện tháng 02 năm 2024

Theo lịch Tiếp công dân định kỳ năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện, ngày 15/02/2024, Chủ tịch UBND huyện sẽ tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02/2024 tại Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Do thời gian trên UBND huyện tổ chức trực báo đầu năm tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Chủ tịch UBND huyện thông báo thay đổi lịch Tiếp công dân định kỳ ngày 15/02/2024 sang ngày 19/02/2024 (thứ Hai).

Vậy, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị và công dân biết, thực hiện.

Trích Thông báo số 37/TB-UBND ngày 02/02/2024 của UBND huyện Hiệp Đức

Tin liên quan