Tin tuần: Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 02/2024; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 02/2024

* Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ (có hiệu lực từ 01/02/2024)

Ngày 13/12/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2023/NĐ-CP mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Theo đó, mức thu phí sử dụng đường bộ quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 90/2023/NĐ-CP .

Trường hợp số tiền phí phải nộp là số tiền lẻ thì tổ chức thu phí tính tròn số theo nguyên tắc số tiền phí lẻ dưới 500 đồng thì tính tròn xuống, số tiền phí lẻ từ 500 đồng đến dưới 1.000 đồng thì tính tròn lên 1.000 đồng.

Miễn phí sử dụng đường bộ đối với người nộp phí cho các loại xe ô tô sau:

- Xe cứu thương.

- Xe chữa cháy.

- Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ, gồm:

+ Xe có kết cấu chuyên dùng phục vụ tang lễ (bao gồm: xe tang, xe tải lạnh dùng để lưu xác và chở xác).

+ Các xe liên quan phục vụ tang lễ (bao gồm: xe chở khách đi cùng xe tang, xe tải chở hoa, xe rước ảnh) là xe chỉ sử dụng cho hoạt động tang lễ có giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên đơn vị phục vụ tang lễ. Đơn vị phục vụ tang lễ có văn bản cam kết các loại xe này chỉ sử dụng cho hoạt động tang lễ gửi đơn vị đăng kiểm khi kiểm định xe (trong đó nêu cụ thể số lượng xe, biển số xe theo từng loại).

- Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng bao gồm các xe mang biển số: Nền màu đỏ, chữ và số màu trắng dập chìm có gắn các thiết bị chuyên dụng cho quốc phòng (bao gồm: xe xi téc, xe cần cẩu, xe chở lực lượng vũ trang hành quân được hiểu là xe ô tô chở người có từ 12 chỗ ngồi trở lên, xe vận tải có mui che và được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe, xe kiểm soát, xe kiểm tra quân sự, xe chuyên dùng chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn, xe thông tin vệ tinh và các xe ô tô đặc chủng khác phục vụ quốc phòng).

- Xe chuyên dùng của các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng công an nhân dân bao gồm:

+ Xe cảnh sát giao thông có in dòng chữ: “CẢNH SÁT GIAO THÔNG” ở hai bên thân xe.

+ Xe cảnh sát 113 có in dòng chữ: “CẢNH SÁT 113” ở hai bên thân xe.

+ Xe cảnh sát cơ động có in dòng chữ “CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG” ở hai bên thân xe.

+ Xe vận tải có lắp ghế ngồi trong thùng xe của lực lượng công an nhân dân làm nhiệm vụ.

+ Xe chở phạm nhân, xe cứu hộ, cứu nạn và các xe chuyên dùng khác của lực lượng công an nhân dân.

+ Xe đặc chủng (xe thông tin vệ tinh, xe chống đạn, xe phòng chống khủng bố, chống bạo loạn và các xe đặc chủng khác của lực lượng công an nhân dân). 

(https://vanban.chinhphu.vn)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Kế hoạch số 417-KH/BTGTW, ngày 12/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.2. Công điện số 10/CĐ-TTg, ngày 29/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.3. Công điện số 11/CĐ-TTg, ngày 30/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.4. Công điện số 12/CĐ-TTg, ngày 31/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào Việt Nam.

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Kế hoạch số 371-KH/TU, ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

2.2. Kế hoạch số 820/KH-UBND, ngày 31/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng tỉnh Quảng Nam năm 2024.

2.3. Công văn số 760/UBND-KGVX, ngày 30/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Công văn số 620-CV/HU, ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

3.2. Kế hoạch số 133-KH/HU, ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thông tin đối ngoại năm 2024.

3.3. Chương trình công tác số 55-CTr/HU, ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy tháng 02/2024.

3.4. Công văn số 619-CV/HU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai công tác thi đua trong Đảng năm 2024.

3.5. Kế hoạch số 132-KH/HU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về rà soát, kiểm tra hồ sơ đảng viên.

3.6. Kế hoạch số 18/KH-UBND, ngày 31/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn huyện Hiệp Đức năm 2024.

3.7. Kế hoạch số 205/KH-UBND, ngày 31/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về tuyên truyền công tác cải cách hành chính huyện Hiệp Đức năm 2024.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy đón tiếp và làm việc với đoàn công tác huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào sang thăm, chúc tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; dự Hội nghị trực tuyến về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng” nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và 94 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2024).

Thường trực Huyện ủy dự Hội chợ “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn; Hội nghị tổng kết Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; thăm, tặng quà cùng Bộ Tư lệnh Quân khu V nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024 tại xã Phước Trà, Sông Trà; thăm các đối tượng chính sách; gặp mặt Già làng, Người có uy tín trong đồng bào DTTS; dự trao Huy hiệu Đảng tại Đảng bộ xã Bình Lâm; dự đón tiếp, gặp mặt quân nhân hoàn thành NVQS huyện tại ngũ về địa phương năm 2024; thăm, chúc tết các địa phương, đơn vị; họp cho ý kiến về một số vấn đề theo thẩm quyền.          

* Một số hình ảnh hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy trong tuần qua

Ban Thường vụ Huyện ủy đón tiếp và làm việc với đoàn công tác huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào sang thăm, chúc tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Đồng chí Trần Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy tặng quà cho đoàn công tác huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào

Ban Thường vụ Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Vững bước dưới cờ Đảng” nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và 94 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2024).

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy dự Hội chợ “Tết nhân ái” Xuân Giáp Thìn tại xã Phước Gia

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy tiếp tổ chức tôn giáo đến thăm, chúc Tết