Hiệp Đức: tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “TDĐKXDĐSVH” năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Chiều ngày 29 tháng 01 năm 2024, tại Hội trường UBND huyện Hiệp Đức, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Huỳnh Đức Viên - UVBTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội huyện; Thành viên BCĐ huyện, tổ giúp việc BCĐ huyện; Đại biểu lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Công chức VH-XH các xã, thị trấn, trưởng thôn, khối phố và các tập thể, cá nhân được khen thưởng. Đồng chí Hoàng Văn Hùng - UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo huyện và đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - HUV, Trưởng phòng VH&TT huyện, Phó Ban trực BCĐ huyện đồng chủ trì hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đại diện cơ quan thường trực BCĐ (Phòng VH&TT) huyện trình bày dự thảo báo cáo tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Hội nghị được nghe 06 nội dung tham luận của đại diện UBND các xã: Thăng Phước, Hiệp Thuận, Phước Gia và thị trấn Tân Bình, Trạm y tế xã Bình Sơn, Tộc văn hóa Lê Văn (Tân Bình) đã bổ sung, làm nổi bật thêm những kết quả từ phong trào xây dựng ĐSVH trên địa bàn huyện trong năm 2023. 

Trong năm 2023, qua kiểm tra, bình xét các danh hiệu văn hóa, UBND xã công nhận 11.247/11.557 hộ đạt Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,31%, tăng 3,19% so với năm 2022, trong đó các xã, thị trấn bình chọn, biểu dương 391 gia đình đạt GĐVH tiêu biểu. UBND huyện công nhận 42/46 KDC đạt KDC văn hóa, đạt tỷ lệ 91,30%, thị trấn Tân Bình đảm bảo tiêu chí công nhận “đạt chuẩn đô thị văn minh”; LĐLĐ huyện công nhận 85/86 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 98,83% (vượt chỉ tiêu NQ 3,83%). Đề xuất LĐLĐ tỉnh công nhận đạt chuẩn văn hóa 02 năm liên tục (giai đoạn 2022-2023) cho 13 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; công nhận đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục (giai đoạn 2019-2023) cho 46 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.