Tin tuần: Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 26/01/2024

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 01/2024; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01/2024

* Quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa (Có hiệu lực từ 30/1/2024)

Nghị định 86/2023/NĐ-CP ngày 7/12/2023 quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu".

Trong đó, về khung tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Nghị định nêu rõ, để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau:

1. Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

- Các thành viên trong gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật.

- Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định.

- Bảo đảm thực hiện an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy.

- Bảo đảm các quy định về độ ồn, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng theo quy định của pháp luật về môi trường.

2. Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương:

- Tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên và môi trường của địa phương.

- Tham gia các phong trào từ thiện, nhân đạo; đền ơn đáp nghĩa; khuyến học khuyến tài và xây dựng gia đình học tập.

- Tham gia sinh hoạt cộng đồng ở nơi cư trú.

- Tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội do địa phương tổ chức.

- Người trong độ tuổi có khả năng lao động tích cực làm việc và có thu nhập chính đáng.

- Trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường.

3. Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng:

- Thực hiện tốt Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

- Thực hiện tốt chính sách dân số, hôn nhân và gia đình.

- Thực hiện tốt các mục tiêu về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình/bạo lực trên cơ sở giới.

- Hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước/các loại hình tương tự hợp vệ sinh.

- Tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng khi khó khăn, hoạn nạn. 

(https://vanban.chinhphu.vn)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Công điện số 09/CĐ-TTg, ngày 24/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và thời gian tới.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.2. Quyết định số 89/QĐ-TTg, ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.3. Công điện số 08/CĐ-TTg, ngày 23/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại kéo dài.

(https://vanban.chinhphu.vn)

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Kế hoạch số 360-KH/TU, ngày 23/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).

2.2. Công văn số 2296-CV/TU, ngày 25/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

2.3. Kế hoạch số 648/KH-UBND, ngày 25/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024-2025.

2.4. Kế hoạch số 659/KH-UBND, ngày 25/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Công văn số 613-CV/HU, ngày 22/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.

3.2. Công văn số 615-CV/HU, ngày 25/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

3.3. Công văn số 616-CV/HU, ngày 26/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị "Vững bước dưới cờ Đảng" nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024) và 94 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2024).

3.4. Kế hoạch số 131-KH/HU, ngày 26/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát triển đảng viên năm 2024.

3.5. Quyết định số 78/QĐ-UBND, ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024.

3.6. Công văn số 47/UBND-VP, ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân huyện về giới thiệu và triển khai các văn bản về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức gặp mặt Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT thôn, khối phố; họp cho ý kiến về một số vấn đề theo thẩm quyền.

Thường trực Huyện ủy dự kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh; Hội nghị tổng kết BCĐ 138 tỉnh; Hội nghị sơ kết 05 năm ngày Biên phòng toàn dân; Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ; dự các hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của các ngành, đơn vị: Hội Văn học – Nghệ thuật huyện, Công đoàn khối Đảng; gặp mặt các vị chức sắc và đại diện các vị chức việc các tôn giáo trên địa bàn huyện và cán bộ luân chuyển; gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh từ 1997 đến nay đã nghỉ hưu; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND huyện tại xã Phước Trà, Bình Lâm, Quế Thọ; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, người công cách mạng; dự Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên tại xã Bình Lâm; chủ trì họp Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; họp cho ý kiến về một số vấn đề theo thẩm quyền. 

* Một số hình ảnh hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy trong tuần qua