Thăng Phước: phát động trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp

Sáng ngày 26/11/2023, tại tuyến đường Bà Chầu I, Hội Nông dân xã phối hợp với Ban quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia, Mặt trận, Hội đoàn thể xã Thăng Phước và Ban Phát triển thôn Nhị Phú tổ chức phát động ra quân trồng “Tuyến đường hoa”chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.