Hiệp Đức: phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo

Chiều ngày 15/11, Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ và UBMTTQVN huyện Hiệp Đức phối hợp tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023.