Xã Thăng Phước tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ hòa giải 4 tốt và tập huấn về công tác hòa giải cơ sở năm 2023

Ngày 13/10/2023, xã Thăng Phước tổ chức hội nghị ra mắt Tổ hòa giải 4 tốt và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác hòa giải cơ sở và kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Ngọc - Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; Vũ Văn Tuấn - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQV, các ngành, đoàn thể, CBCC, KCT xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận, Thành viên Tổ hòa giải cơ sở xã Thăng Phước.