Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đồng hành cùng HSSV tiếp bước đến trường niêm học 2023-2024

Năm học mới 2023-2024 chính thức bắt đầu, với mục tiêu đảm bảo cho các học sinh, sinh viên (HSSV) hộ: nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình và hộ khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.. được tiếp bước đến trường không phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí và trang trải các chi phí học tập tối thiểu.

 

Quang cảnh triển khai và giải ngân vốn học sinh sinh viên tại điểm giao dịch xã.

Để kịp thời giải ngân, ngay từ đầu học kỳ I, niên học 2023-2024 Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện phối hợp cùng với UBND cấp xã, Các Hội, đoàn thể nhận uỷ thác vốn vay và Ban quản lý Tổ Tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, bổ biến chương trình cho vay HSSV đến toàn thể hộ dân được biết, tổ chức khảo sát nhu cầu vay vốn, hướng dẫn lập hồ sơ, tập trung giải ngân ngay trong tháng 9 năm 2023 với doanh số cho vay hơn 1 tỷ đồng. Nâng tổng dư nợ chương trình cho vay HSSV đến 18/9/2023 trên 11 tỷ đồng, có hơn 413 học sinh sinh viên vay vốn.

Nguồn vốn cho vay học sinh sinh viên được NHCSXH triển khai trong những năm qua đã thực sự trở thành chiếc phao cứu sinh giúp các em có cơ hội tiếp tục tiếp bước ước mơ vào các trường Đại học, cao đẳng, trung cấp... mở ra tương lai tốt đẹp hơn.

Công Anh

Tin liên quan