Đồng chí Hoàng Văn Hùng - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm việc với Đảng ủy xã Phước Trà về công tác quản lý bảo vệ rừng

Sáng ngày 18/9/2023, đồng chí Hoàng Văn Hùng - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách xã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Trà về công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn xã; Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Luyện - HUV, Phó trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ngành: NN&PTNT, Công an, Hạt Kiểm lâm huyện.

Trong thời gian qua, Đảng ủy xã Phước Trà đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương; đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý bảo vệ rừng; chỉ đạo UBND xã xây dựng Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, truy quét xử lý các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp, thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho Tổ cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, công tác lãnh đạo của Đảng ủy xã trong công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn tồn tại nhiều hạn chế như: Trong lãnh đạo thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở; chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của tập thể BCH và trách nhiệm của từng đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã trong công tác quản lý bảo vệ rừng; tình trạng phá rừng với diện tích lớn, có diễn biến phức tạp nhưng chưa có gải pháp ngăn chặng, xử lý dứt điểm; công tác phối hợp trong QLBVR giữa UBND xã và Hạt Kiểm lâm huyện chưa tốt; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân của Mặt trận, hội đoàn thể xã chưa có chiều sâu, không hiệu quả; công tác đấu tranh tố giác hành vi vi phạm vẫn còn hạn chế; công tác quản lý địa bàn, nắm thông tin chưa kịp thời; việc xử lý vi phạm Luật Lâm nghiệp còn chậm, chưa triệt để; chưa kiểm tra, xử lý kịp thời các đối tượng cư trú bất hợp pháp.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các thành viên tham gia đều thống nhất cao với nội dung báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện và UBND xã; trong đó tập trung vào việc bàn các giải pháp để ngăn chặn tình trạng phá rừng trong thời gian đến.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị BCH Đảng bộ xã Phước Trà đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền (Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 29/6/2021 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 29/4/2021 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/3/2022 về thực hiện Chương trình số 20-CTr/HU ngày 17/12/2021 của Huyện ủy Hiệp Đức về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030), tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và Nhân dân đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; trong đó, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm chính đối với việc để xảy ra các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp thuộc phạm vi địa bàn xã. Đưa nội dung quản lý, bảo vệ rừng là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua hằng năm đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề công tác QLBVR và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng triển khai Nghị quyết trong cả hệ thống chính trị. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, chi bộ, đảng viên trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương. Chỉ đạo UBND xã phối hợp Mặt trận, hội, đoàn thể thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, mở đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức trong đoàn, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng trong công tác QLBVR, PCCCR, vận động nhân dân đấu tranh, tố giác các hành vi vi phạm trên lĩnh vực lâm nghiệp, ANTT xảy ra trên địa bàn. UBND xã tăng cường công tác phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện trong công tác kiểm tra, truy quét các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp; chỉ đạo Tổ quản lý bảo vệ rừng tăng cường công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng; Công an xã tăng cường quản lý tạm trú, tạm vắng tại địa phương. 

Hạt Kiểm lâm huyện tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể xã trong công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp, phát động phong trào toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng, tố giác các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp; thành lập, tham mưu thành lập các đoàn tuần tra, truy quét để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động phá rừng trái pháp luật trên địa bàn xã đồng thời chỉ đạo Tổ Kiểm lâm Sông Trà, Kiểm lâm địa bàn xã tăng cường công tác tuần tra, truy quét trên diện tích rừng tự nhiên hiện có, tổ chức kiểm tra, chốt chặn, tại các vùng trọng điểm, xung yếu. Khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ sớm khởi tố, đưa ra xét xử các vụ việc đã rõ việc, rõ đối tượng.

Công an huyện tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các phương tiện tham gia vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn. Phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện khẩn trương điều tra, xác minh các vụ vi phạm phá rừng, lấn chiếm đất từng tại tiểu khu 520, 522, 523, 526 theo qui định của pháp luật, đôn đốc công tác điều tra, xử lý các vụ án khởi tố hình sự trong lâm nghiệp, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp phát sinh.

Hửu Hải

Tin liên quan