Hiệp Đức tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng năm Quốc gia khởi nghiệp 2023 “Hiệp Đức khơi dậy tiềm năng bản địa”

Trong 02 ngày 16-17/9/2023, tại Sân vận động huyện Hiệp Đức, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Hội Nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Đoàn Thanh niên huyện Hiệp Đức phối hợp tổ chức thành công các hoạt động hưởng ứng năm Quốc gia khởi nghiệp 2023 với chủ đề “Hiệp Đức khơi dậy tiềm năng bản địa”. Đây là sự kiện nhằm triển khai thực hiện các mục tiêu Đề án khởi nghiệp của Chính phủ, Đề án năm Khởi nghiệp Quảng Nam 2023, phát động phong trào khởi nghiệp sáng tạo của huyện; góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của Nhân dân trong huyện về vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.