Hiệp Đức: Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2023

Chiều 15/9/2023, Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Huỳnh Đức Viên – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Hùng - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Huỳnh Hữu Cường - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy,  Chủ tịch UBMTTQVN huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện, Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện; Lãnh đạo các ngành có liên quan huyện; Thường trực HĐND các xã, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 8 tháng đầu năm 2023, hoạt động của Thường trực HĐND huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên và đảm bảo đúng theo luật định. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQVN trong chuẩn bị nội dung các kỳ họp đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Công tác thẩm tra, phúc tra cho ý kiến các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và triển khai các hoạt động khác đảm bảo kịp thời và chất lượng. Tổ chức thành công 2 kỳ họp HĐND huyện, thông qua 11 nghị quyết. Nghị quyết ban hành kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để UBND các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, điều hành phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Công tác giám sát tập trung vào những vấn đề dư luận và cử tri quan tâm, đã tổ chức 8 cuộc giám sát chuyên đề và 6 đợt khảo sát ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.  Công tác tiếp công dân, tiếp xúc cử tri thực hiện đúng quy định, đã tiếp 12 lượt người, nhận 05 đơn, thư phản ánh của công dân và tổng hợp 71 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển cho UBND huyện giải quyết theo thẩm quyền. Quan tâm, đôn đốc các đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải quyết phản ảnh, kiến nghị của công dân. Mối liên hệ công tác giữa Thường trực HĐND huyện, xã với cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể ở các địa phương ngày càng chặt chẽ, tạo sự thống nhất cao trong hoạt động. 

Hoạt động của Thường trực HĐND các xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, đã tổ chức các kỳ họp HĐND thường lệ đúng luật định, có 4 xã tổ chức kỳ họp chuyên đề, nội dung chủ yếu về xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giám sát chuyên đề của HĐND, TT HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn; nội dung chọn giám sát tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm; quy trình, thủ tục tiến hành hoạt động giám sát cơ bản đúng quy định. Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri các cấp được quan tâm, phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã.

Tuy nhiên, công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp còn chậm, đa số đại biểu HĐND hoạt động kiêm nhiệm nên, do đó chưa dành nhiều thời gian để thực hiện hoạt động của đại biểu HĐND theo quy định; Ý kiến tham gia thảo luận của một số đại biểu chất lượng chưa cao, chưa sâu sát, chưa toàn diện trên tất cả các lĩnh vực…

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND huyện, xã, thị trấn như: Hoạt động phối hợp trong công tác giám sát, tiếp xúc cử tri; Kinh nghiệm trong thẩm tra nội dung trình kỳ họp; giải pháp nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; việc ứng dụng công nghệ trong tin trong hoạt động HĐND; quy trình tổ chức thực hiện hoạt động giám sát của HĐND, TT HĐND….

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện, xã trong thời gian qua. Qua đó, cũng đã chỉ ra một số hạn  chế cần rút kinh nghiệm để tổ chức thực hiện tốt hơn trong thời gian đến, nhất là phải rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2023 để đôn đốc triển khai thực hiện đạt hiệu quả; công tác triển khai lấy phiếu tín nhiệm người đối với giữ chức vụ do HĐND bầu theo luật định.

Mai Hiền

Tin liên quan