Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Nam chủ trì họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện (phiên thứ nhất)

Ngày 31/8/2023, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số huyện (Ban Chỉ đạo) chủ trì cuộc họp (phiên thứ nhất). Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo huyện (theo Quyết định 609/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND huyện).