Hiệp Đức: Tổ chức Hội nghị trực báo dư luận viên quý III năm 2023

Thực hiện chương trình công tác năm 2023, ngày 14/9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Đức tổ chức Hội nghị trực báo dư luận viên nhằm đánh giá hoạt động của đội ngũ dư luận viên trong quý III, triển khai nhiệm vụ và định hướng tư tưởng trong 03 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí là Dư luận viên Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 -2025. Đồng chí Nguyễn Văn Luyện - HUV, Phó Ban trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Trong quý III, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Tại Hội nghị, trên cơ sở báo cáo tổng hợp tình hình dư luận xã hội và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong quý III/2023, các đại biểu tham gia Hội nghị đã tích cực tham gia trao đổi, thông tin, thảo luận những vấn đề, nội dung được dư luận quan tâm tích cực trong thời gian gần đây, như: việc sáp nhập huyện Hiệp Đức - Nông Sơn người dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng; vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng có nơi còn vướng mắc, chưa được người dân thống nhất, đồng tình; việc tu sửa các tuyến đường quốc lộ, liên xã, liên thôn còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo; việc cấp giấy quyền sử dụng đất cho Nhân dân chậm so với quy định ảnh hưởng đến quyền lợi người dân; tình trạng khan hiếm cát ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện….

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Luyện - HUV, Phó Ban trực Ban Tuyên giáo Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đội ngũ dư luận viên đạt được trong thời gian qua; đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ Dư luận viên Huyện ủy trong công tác phối hợp với cơ quan, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là với Ban Tuyên giáo Huyện ủy trong báo theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận để tham mưu cấp thẩm quyền giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc người dân quan tâm, phản ánh, đề xuất. Thay mặt Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí đã giải đáp các kiến nghị và định hướng giải quyết những vấn đề mà các dư luận viên còn băn khoăn, trăn trở; tiếp thu những nội dung còn vướng mắc để tiếp tục có những đề xuất lên cấp trên sớm giải quyết, ổn định dư luận trong Nhân dân. Trong triển khai nhiệm vụ công tác trong 03 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu các dư luận viên Huyện ủy tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác theo dõi, nắm bắt, phản ánh tình hình và định hướng dư luận trong Nhân dân, trong đó, tập trung vào các lĩnh vực đền bù, giải phóng mặt bằng; thực hiện chế độ chính sách; việc cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề đất đai, khiếu nại, tố cáo của người dân… Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền, chia sẻ sâu rộng trong Nhân dân thông tin về công tác đối ngoại Đảng, Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng… qua đó, góp phần tham mưu cấp ủy các cấp trong xử lý các vấn đề bức xúc phát sinh, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất, ổn định tư tưởng trong Nhân dân. 

Vân Hương

Tin liên quan