Tin tuần: Từ ngày 05/9/2023 đến ngày 08/9/2023

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 9/2023; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 9/2023

* Nâng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công (có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2023)

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng.

Nghị định số 55/2023/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạngtrợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B; mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

(https://baochinhphu.vn/)

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

1.2. Công điện số 780/CĐ-TTg, ngày 03/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.3. Quyết định số 1012/QĐ-TTg, ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.4. Quyết định số 1009/QĐ-TTg, ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.5. Nghị quyết số 139/NQ-CP, ngày 31/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.6. Thông tư số 16/2023/TT-BCT, ngày 31/8/2023 của Bộ Công thương về hướng dẫn về hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.7. Quyết định số 1007/QĐ-TTg, ngày 31/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

(https://vanban.chinhphu.vn)

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2.2. Quyết định số 1040-QĐ/TU, ngày 30/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030.

2.3. Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh. 

2.4. Công văn số 1953-CV/TU, ngày 30/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đính chính độ mật tài liệu lưu trữ.

2.5. Kế hoạch số 6019/KH-UBND, ngày 06/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2.6. Kế hoạch số 5940/KH-UBND, ngày 05/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Công văn số 532-CV/HU, ngày 07/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Người cao tuổi Việt Nam. 

3.2. Thông báo số 447-TB/HU, ngày 06/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thay đổi thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 9/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy. 

3.3. Công văn số 609/UBND-VP, ngày 06/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

3.4. Công văn số 605/UBND-VP, ngày 06/9/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Ban Thường vụ Huyện ủy họp định kỳ cho ý kiến về một số vấn đề theo thẩm quyền.

Thường trực Huyện ủy dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại Trường THPT Hiệp Đức, Trường THPT Trần Phú và Trường PT Dân tộc Nội trú tỉnh Quảng Nam; dự giao ban HĐND tỉnh; dự trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Chi bộ Kiểm tra – Dân vận; dự Hội nghị tổng kết công tác PCTT năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; chủ trì làm việc với các cơ quan liên quan về cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Huyện ủy; làm việc với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về tình hình công tác 9 tháng năm 2023; làm việc với lãnh đạo ngành GD&ĐT huyện; họp Hội đồng xét nâng bậc lương; kiểm tra Chương trình Mục tiêu Quốc gia xã Quế Thọ; họp cho ý kiến về công tác cán bộ và một số vấn đề theo thẩm quyền.         

*Một số hình ảnh hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực huyện ủy trong tuần qua