Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXĐSVH” huyện Hiệp Đức tổ chức Hội nghị tổng kết

Sáng ngày 6/9, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXĐSVH” huyện Hiệp Đức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” “Tổ dân phố văn hóa” và tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2023. Đến dự, có đồng chí Mai Ký - Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình Sở VH,TT&DL tỉnh; đồng chí Huỳnh Đức Viên - UVBTV Huyện ủy, PCT HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Tấn Hải - PCT UBMTTQVN huyện. Đồng chí Hoàng Văn Hùng - UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXĐSVH” và đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - HUV, Trưởng phòng VH&TT huyện đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

05 năm qua, phong trào “TDĐKXĐSVH” trên địa bàn huyện phát triển rộng khắp cả chiều rộng lẫn chiều sâu và được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng tích cực. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, tổ dân phố văn hóa đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 13,3% năm 2018 xuống còn 7,54% năm 2022. Trên 95% số hộ sử dụng mạng Internet; mạng lưới điện chiếu sáng, sóng 3G, 4G được bao phủ; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao duy trì hiệu quả; tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, tinh thần tương thân tương ái được phát huy. Hầu hết các thôn, khối phố xây dựng bia tường phục vụ cho công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại địa phương. 46/46 thôn, khối phố có nhà văn hóa; 27 thôn, khối phố xây dựng được cổng làng. Năm 2023, Hiệp Đức có Đình Làng Phước Sơn và Nhà thờ Tiền hiền Làng An Sơn được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa bình quân hằng năm đạt trên 93%; tỷ lệ tổ, hộ an toàn về ANTT đạt trên 90%. Năm 2022, có 42/46 thôn, khối phố đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 91%. Nhiều thôn, khối phố duy trì danh hiệu văn hóa liên tục từ 10 đến hơn 20 năm trở thành điển hình tiêu biểu như: thôn Tân Thuận và Thuận An xã Hiệp Thuận; thôn Mỹ Thạnh, Bắc An Sơn, Phú Cốc Đông xã Quế Thọ; thôn An Lâm, Phú Toản xã Thăng Phước; thôn Nhứt Tây, An Phố và Ngọc Chánh xã Bình Lâm…

Tại hội nghị, nhiều địa phương tham luận đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng của phong trào “TDĐKXDĐSVH” trong thời gian đến. 

Dịp này, UBND huyện khen thưởng cho 19 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2018 - 2023.

Thanh Hoa

Tin liên quan