Tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2022 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2022 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Phần I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

Năm 2022, UBND huyện đã kịp thời tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên, trọng tâm là Nghị quyết của HĐND, UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện; các văn bản chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết, phòng, chống và khắc phục thiên tai... Trong chỉ đạo, điều hành, tập thể UBND huyện đã bám sát Quy chế làm việc của UBND huyện, chương trình công tác năm và các nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các lĩnh vực công tác. Duy trì thường xuyên chế độ họp UBND huyện định kỳ hằng tháng và đột xuất; chế độ giao ban hằng tuần giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện với các ngành chức năng, địa phương liên quan để đánh giá kết quả thực hiện và triển khai nhiệm vụ trọng tâm của tháng, quý đến. 

UBND huyện xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bố trí nguồn lực phù hợp và tổ chức điều hành đạt kết quả tích cực các hoạt động như: Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Hiệp Đức (30/4/1972 - 30/4/2022); diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2022; phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết và phòng chống, khắc phục hậu quả bão lụt. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, nhất là trên lĩnh vực đất đai; giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách, quản lý bảo vệ rừng… Đồng thời, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên đã thúc đẩy, phục hồi kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN CÁC LĨNH VỰC 

1. Lĩnh vực kinh tế

- Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo tích cực, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 534,05 tỷ đồng (GSS 2010), đạt 100,1% NQ (tăng 1,89% so với cùng kỳ năm 2021). Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm trên 14.768 tấn, đạt 106,51% NQ (tăng 8,21%); các loại cây trồng khác đạt kết quả khá. Về chăn nuôi, tập trung khôi phục tổng đàn; tăng cường phòng, chống dịch bệnh, không để lây lan ra diện rộng; tiêm phòng gia súc đạt 70,3% tổng đàn. Chỉ đạo kiểm tra, sửa chữa, nạo vét kênh, mương, hồ đập, điều tiết nước hợp lý cho sản xuất lúa. Đẩy mạnh triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách trên lĩnh vực nông nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện trên 4,91 tỷ đồng. 

- Triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, truy quét tại các địa bàn trọng điểm, các vùng giáp ranh giữa các địa phương; ngăn chặn xử lý các trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép. Phát hiện và lập hồ sơ xử lý 28 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (tăng 05 vụ so với năm 2021). Chủ trì phối hợp với UBND huyện Tiên Phước ký kết Quy chế phối hợp về thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và an ninh trật tự vùng giáp ranh giữa 02 huyện; xây dựng thí điểm Phương án xử lý đất và tài sản trên đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép trên địa bàn xã Quế Lưu. Trồng mới 866 ha rừng gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC trên 2.312 ha, đạt 192,74%NQ; tỷ lệ che phủ rừng 58,2%, đạt 100,34% NQ. Duy trì tốt công tác quản lý, chăm sóc và khai thác diện tích cao su tiểu điền hiện có (818,47 ha).  

- Giá trị sản xuất CN-XD ước đạt 718,116 tỷ đồng (GSS 2010), đạt 102% NQ (tăng 34,2% so với cùng kỳ 2021), trong đó giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 392,336 tỷ đồng, đạt 101% NQ (tăng 55,2%). Hạ tầng các cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư (CCN Quế Thọ 3, CCN Việt An). Giá trị TM-DV ước đạt 602,689 tỷ đồng (GSS 2010), đạt 98,8% so với NQ (tăng 13,98%). Hoạt động giao thương, quảng bá các mặt hàng nông sản được đẩy mạnh. 

 - Xây dựng cơ bản được tập trung tích cực; đến nay, khởi công 42/70 công trình. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 30/11/2022 đạt 55,94% (94.148,284 triệu đồng/168.290,504 triệu đồng). 

- Về xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo các xã khảo sát, đánh giá thực trạng các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, tiêu chí huyện nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025; bình quân toàn huyện đạt 16,2 tiêu chí/xã (tiêu chí cũ), đạt 100% NQ. Hiện nay, các ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch và đang triển khai các bước tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí phân bổ 22.964,91 triệu đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư 15.084,91 triệu đồng và nguồn vốn sự nghiệp 7.880 triệu đồng. 

- Về phát triển đô thị: Tiếp tục đầu tư hạ tầng đô thị theo quy hoạch; đã tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh hoàn chỉnh thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức giai đoạn đến năm 2030 và năm 2035; Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) đô thị Việt An, huyện Hiệp Đức giai đoạn đến năm 2030 và năm 2040. 

- Thực hiện giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất đúng quy định. Tập trung rà soát các tồn tại trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mục đích sử dụng đất “thổ cư”, “đất ở + vườn”, “đất ở + vườn tạp”; quỹ đất công ích (5%). Hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 trình HĐND huyện thông qua. Tổ chức nhiều cuộc đối thoại với Nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư. Đã phê duyệt 34 phương án BTTH, HT, TĐC với tổng số tiền hơn 22,74 tỷ đồng. Tiếp tục tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. 

- Tăng cường quản lý thu - chi NSNN, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Công tác điều hành thu - chi ngân sách, quản lý công sản, giá cả đúng quy định. Tổng thu ngân sách nhà nước (tính đến ngày 30/11/2022): 655.284 triệu đồng, đạt 161,1% so với DT tỉnh giao, đạt 159,1% so với NQ HĐND huyện; trong đó: Thu phát sinh kinh tế 83.116 triệu đồng, đạt 135% so với DT tỉnh giao, đạt 125% so với NQ HĐND huyện (tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước). Tổng chi ngân sách 527.758 triệu đồng, đạt 131,7% so với DT tỉnh giao, đạt 130,1% so với NQ HĐND huyện.

- Hoạt động tiền tệ, tín dụng đáp ứng nhu cầu chung của huyện. Hầu hết các nguồn vốn vay qua kiểm tra đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Tổng doanh số cho vay qua các kênh từ Ngân hàng CSXH đạt 88.968 triệu đồng, nâng tổng dư nợ đến nay lên 330.651 triệu đồng (nợ quá hạn: 0,01%). Duy trì tốt Chương trình tài chính vi mô do Tổ chức tầm nhìn thế giới tài trợ. Tổng nguồn vốn viện trợ dự án từ các tổ chức phi chính phủ: 3.906,373 triệu đồng.

2. Văn hóa - xã hội

- Chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững; giáo dục mũi nhọn có chuyển biến tích cực; việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục được đẩy mạnh ở tất cả các cấp học; tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 60 giải các môn. Duy trì, giữ vững các chỉ số PCGD ở các cấp học. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2022 - 2023; hoàn thành sửa chữa cơ sở vật chất, bố trí, sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, đội ngũ VCQL, GV, công tác tuyển sinh các cấp học đúng quy định. Xây dựng và đề nghị công nhận mới 01 trường đạt chuẩn mức độ 2 (Mẫu giáo Sơn Ca), đạt 100% NQ. Tổ chức thành công các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Duy trì tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên dương, khen thưởng đối với học sinh vượt khó học giỏi, học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và đỗ đại học năm đầu với tổng số tiền 236,4 triệu đồng.

- Tổ chức triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, dịch sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn huyện. Phát hiện và khống chế kịp thời các ổ dịch sốt xuất huyết. Tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 đạt kết quả khá. Duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT 98%, vượt 2,0% NQ. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước HVS 99,4%, đạt 100% NQ. Tập trung xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế và duy trì các xã đã được công nhận, kết quả 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn, đạt 100%NQ. Tổ chức hiến máu tình nguyện được 373 đơn vị máu, đạt 82,89% KH tỉnh giao. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm, tổ chức kiểm tra VSATTP. Tăng cường quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện tốt chiến dịch truyền thông dân số năm 2022, tổng các biện pháp tránh thai đạt 110,78% KH năm; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,0%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD về thể nhẹ cân 8,15%, vượt 0,15%NQ, SDD về thấp còi 13,75%, vượt 0,25%NQ. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, công tác gia đình và bình đẳng giới; có 07/11 xã, thị trấn được công nhận xã phù hợp với trẻ em. 

- Tổ chức tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, nhất là kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Hiệp Đức (30/4/1972 - 30/4/2022); 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)… với nhiều hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Tổ chức thành công Đại hội TD-TT cấp huyện lần thứ IX và các hoạt động VH-VN, TD-TT mừng Đảng, đón Xuân Nhâm Dần. Tham gia Đại hội TD-TT tỉnh năm 2022 và các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ do tỉnh, huyện bạn tổ chức đạt kết quả cao. Tổng kết, đánh giá Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, ngày 01/8/2017 của HĐND huyện (khóa VII) về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2021 và tham mưu HĐND huyện ban hành nghị quyết chuyên đề về khôi phục, bảo tồn và phát huy một số loại hình văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện đến năm 2026 (Nghị quyết số 60/NQ-HĐND, ngày 30/9/2022). Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH, kết quả có 93,02% CQ, ĐV, DN (đạt 98,1% NQ); 91,3% thôn, khối phố (đạt 99,23% NQ); trên 95% hộ gia đình (100% NQ) đạt danh hiệu văn hoá. Ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND, ngày 25/7/2022 về thực hiện Nghị quyết Đề án Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2022-2026. Đầu tư xây dựng Đài truyền thanh ứng dụng CNTT-VT, xây dựng chính quyền điện tử tại cơ sở. 

- Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách. Thẩm tra và gửi tỉnh thẩm định 161 hồ sơ người có công, đến nay, đã giải quyết 125/161 hồ sơ. Tổ chức Lễ truy tặng 03 mẹ VNAH và tặng Huân chương Độc lập cho 7 gia đình có nhiều liệt sĩ. Tổ chức nhiều hoạt động tri ân đối với các gia đình chính sách, gia đình trụ bám nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Hiệp Đức (30/4/1972 - 30/4/2022), 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022). Hoàn thành hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho đối tượng chính sách theo Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND, ngày 03/10/2019 và Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND, ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh cho 465 nhà với tổng số tiền 11,17 tỷ đồng. 

- Làm tốt các chính sách liên quan đến người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi. Hoàn thành điều tra, khảo sát hộ nghèo năm 2022 đúng quy trình và thời gian quy định; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,54% (giảm 103 hộ), vượt 39,19% so với chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 79,23% so với NQ. Kịp thời phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tiếp nhận dự án “Xây dựng khả năng thích ứng của cộng đồng với biến đổi khí hậu” do Tổ chức Habitat For Humanity International tài trợ. Tổ chức tốt sàn giao dịch việc làm, thu hút gần 100 lượt người tham gia. Mở 06 lớp đào tạo nghề cho 297 học viên, có 19 trường hợp tham gia XKLĐ. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 60%, đạt 96,8% NQ; tỷ lệ lao động được đào tạo nghề có việc làm 65,55%, đạt 81,94% NQ. 

3. Quốc phòng, an ninh và nội chính, nội vụ

- Duy trì nghiêm trực SSCĐ, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các đề án, kế hoạch, mệnh lệnh về công tác quân sự địa phương và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh triệu tập. Giao quân đảm bảo 100% chỉ tiêu tỉnh giao; thực hiện xét duyệt thực lực, chính trị, chính sách cấp xã, khám sức khỏe trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo quy định. Chỉ đạo tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã năm 2022.

- Tình hình ANCT ổn định, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trên địa bàn. Tỷ lệ khám phá án TTXH đạt 100%; giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 90,9%. Tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so với năm 2021. Tập trung làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát giao thông gắn với tuần tra vũ trang ban đêm, đã phát hiện 765 trường hợp vi phạm, phạt tiền 776 triệu đồng; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí; vận động, thu hồi 12 khẩu súng tự chế, 15 bộ xung điện đánh bắt cá. Tăng cường công tác kiểm tra lưu trú, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, các hoạt động kinh doanh có điều kiện. Tổng kết công tác công an, phong trào TDBVANTQ, công tác vận động người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, công tác phòng chống tội phạm, ma túy, ATGT năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Có 100% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự; 100% xã, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh. Triển khai thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030; hoàn thiện dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. 

- Về thi hành án, án thụ lý ngày càng tăng và có tính chất phức tạp, đến nay đã thi hành án dân sự được 190/229 việc đủ điều kiện, đạt 82,3%; về tiền được 727 triệu đồng/1.671 triệu đồng số tiền đủ điều kiện, đạt 43,5%.

- Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KN, TC thực hiện đảm bảo. Trong năm, đã tiếp 246lượt người (tăng 9,33% so với cùng kỳ); tiếp nhận 181 đơn (cấp huyện:63 đơn phản ánh, kiến nghị, 05 đơn khiếu nại; cấp xã: 113 đơn phản ánh, kiến nghị); nội dung chủ yếu phản ánh về đền bù, tranh chấp đất đai và chế độ chính sách. Đến nay, đã giải quyết xong 04/05 đơn khiếu nại và163/176 đơn kiến nghị, phản ánh; còn lại đang giải quyết. Hoàn thành 03/03 cuộc thanh tra hành chính; 05/05 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng. Thực hiện nghiêm các quy định về kê khai tài sản thu nhập đối với người có chức vụ quyền hạn. 

4. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

- Công tác tổ chức bộ máy và biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Tổ chức thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 minh bạch, khách quan, đạt kết quả tốt. Hoàn thành rà soát quy hoạch cấp trưởng, cấp phó các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031. Xây dựng và trình tỉnh thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Hội, ban hành quyết định xác định các tổ chức hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trong phạm vi huyện.

- Chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2022- 2027. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng theo Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư. Thực hiện chuyển chức danh đối với công chức xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chấn chỉnh bố trí, sử dụng công chức cấp xã tại Công văn số 2385/UBNDNCKS, ngày 19/4/2022. Thực hiện tốt việc xác định địa giới hành chính cấp huyện, xã. Công tác thi đua - khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng thực hiện đúng theo quy định. Tham mưu Huyện ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

- Về cải cách hành chính: Tổ chức ra mắt và đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc huyện; thường xuyên kiểm tra, rà soát, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt công tác QLNN về tôn giáo, dân tộc, VT-LT, thi đua khen thưởng. Triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 theo quy định.

Tóm lại, năm 2022, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, có 24/32 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; 04/32 chỉ tiêu xấp xỉ đạt kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, đời sống Nhân dân ổn định và được cải thiện đáng kể. 

III. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Hạn chế, khuyết điểm

- Công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện một số chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện chưa đạt. Chỉ đạo thực hiện một số cơ chế, chính sách nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp còn chậm, chưa phát huy hiệu quả, có trường hợp chưa đúng đối tượng, chưa đạt mục tiêu đề ra. 

- Tình trạng lấn chiếm đất rừng, phá rừng vẫn còn xảy ra; việc khai thác, vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép còn diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn triệt để. Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý một số Dự án nông nghiệp công nghệ cao không đúng chủ trương đầu tư, chậm tiến độ chưa kịp thời. Tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình xây dựng cơ bản còn chậm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đạt thấp (55,94%). 

- Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch có mặt còn hạn chế. Quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đất đai có nơi chưa chặt chẽ. Giải quyết các vướng mắc trên lĩnh vực đất đai còn chậm, nhất là các tồn tại trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mục đích sử dụng đất “thổ cư”, “đất ở + vườn”, “đất ở + vườn tạp”; quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã, thị trấn (5%). 

- Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi còn thấp (Đối tượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: trẻ được tiêm mũi 1 đạt 79,4%, mũi 2 đạt 37,5%; đối tượng trẻ em từ 12-17 tuổi: trẻ được tiêm mũi 3 đạt 69,6%). Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên cao (19,96%). Hộ nghèo, cận nghèo giảm chưa đạt chỉ tiêu huyện đề ra. Tệ nạn xã hội, tệ nạn ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản vẫn còn xảy ra, chưa được ngăn chặn triệt để. Còn tiềm ẩn yếu tố an ninh trật tự phức tạp. Giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân qua tiếp công dân, tiếp xúc cử tri có một số trường hợp còn chậm, nhất là trên lĩnh vực đất đai.

- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/ND-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng còn chậm. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính còn hạn chế. Một số ngành, địa phương còn nhiều hồ sơ trễ hạn trên hệ thống “Một cửa” thông tin điện tử và có tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt thấp nhưng chậm khắc phục. Công tác phối hợp trong thực thi công vụ của một số ngành, địa phương và cán bộ, công chức chưa tốt, trách nhiệm công vụ chưa cao. Thực hiện nhiệm vụ được giao và chất lượng tham mưu của một số ngành, xã chưa đạt yêu cầu, chậm tiến độ.

2. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân khách quan: Năm 2022, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch bệnh Covid-19, dịch sốt xuất huyết, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; giá cả vật tư, nguyên vật liệu tăng cao, những vướng mắc trên lĩnh vực đất đai liên quan đến yếu tố lịch sử…, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH của UBND huyện.

b) Nguyên nhân chủ quan

- Công tác kiểm tra, đôn đốc, định hướng, chỉ đạo có nội dung còn chậm và chưa quyết liệt. Tính năng động, sáng tạo có mặt còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp, chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cấp xã và Nhân dân thực hiện các cơ chế, chính sách chưa hiệu quả.

- Một số thành viên UBND, trưởng ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp xã chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong theo dõi chỉ đạo, tham mưu, đề xuất; nhiều việc còn chậm trễ, chất lượng thấp. 

- Củng cố, kiện toàn chức danh lãnh đạo, quản lý và công chức tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm.Trưởng một số ngành, Chủ tịch UBND cấp xã một số nơi chấp hành chưa nghiêm các thông báo kết luận giao nhiệm vụ của cấp trên, nhưng UBND huyện chưa cương quyết trong chỉ đạo xử lý, chấn chỉnh.

Phần  II. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Chỉ tiêu về kinh tế

- Sản lượng lương thực (có hạt): 13.880 tấn.

- Tỷ lệ tiêm phòng gia súc thuộc diện tiêm phòng đạt trên 80%. 

- Trồng mới và tái canh rừng trong Nhân dân: 2.700 ha; trồng rừng gỗ lớn (được đánh giá cấp chứng chỉ FSC): 1.200 ha.

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (GSS 2010): 542 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất CN-XD (GSS 2010): 745 tỷ đồng. Trong đó: Giá trị sản xuất CN-TTCN 405 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất TM - DV (GSS 2010): 630 tỷ đồng.

- Số tiêu chí nông thôn mới bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã. 

- Phấn đấu thu nội địa tăng 10% so với thực hiện năm 2022.

2. Về văn hoá - xã hội                              

- Duy trì, nâng chuẩn các trường đã được công nhận; xây dựng mới 02 trường đạy chuẩn quốc gia mức 1 và 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức 2. 

- Giữ vững 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tối thiểu 98%.

- Phấn đấu có 7 xã, thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị; trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 92% số thôn, khối phố và trên 90% hộ gia đình được công nhận danh hiệu văn hóa. 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hằng năm không quá 1,0%. 

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 8,1%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 13,5%.

- Giảm số hộ nghèo 133 hộ; cận nghèo 100 hộ.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo so với tổng số lao động 62%. 

3. Các chỉ tiêu về môi trường

- Tỷ lệ độ che phủ rừng 59%.

- Thu gom chất thải rắn tại đô thị đạt 95%, tại nông thôn đạt 80%; tại các cụm công nghiệp được xử lý đúng quy định đạt 97%.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,4%. 

4. Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh

-  Giao quân đạt 100% chỉ tiêu.

- Có 97% trở lên số khu dân cư, xã, thị trấn; 98% trở lên cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 

- Giữ vững 100 xã, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng, an ninh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trên từng lĩnh vực một cách hiệu quả, thiết thực. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chủ động ứng phó với các bệnh mới phát sinh. Khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, kịp thời sửa chữa, khôi phục các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội bị hư hỏng. Rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tham mưu Huyện ủy sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp và Đề án phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư trên lĩnh vực nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất an toàn, vệ sinh thực phẩm. Hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa sản phẩm, sản phẩm OCOP của địa phương; nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ trên lĩnh vực nông nghiệp; rà soát, đề nghị tỉnh điều chỉnh và xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND, ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn vật nuôi. 

3. Đẩy mạnh công quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng; bảo vệ động vật hoang dã và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tăng cường tuần tra, truy quét, quản lý địa bàn; kiểm tra, kiểm soát lâm sản, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn, nhất là khu vực giáp ranh. Đẩy mạnh trồng rừng và phát triển rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ FSC. Tăng cường kiểm tra, quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG. Huy động tối đa các nguồn lực cho xây dựng NTM, nhất là nguồn vốn xã hội hóa. Tổ chức rà soát, đánh giá đúng thực trạng và xây dựng lộ trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở từng địa bàn thôn, xã và toàn huyện. Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí xã, thôn đã đạt chuẩn NTM và tập trung xây dựng các thôn NTM kiểu mẫu, các mô hình điểm thôn NTM kiểu mẫu để nhân ra diện rộng. 

5. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Huyện ủy về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị trên địa bàn huyện Hiệp Đức đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Lập hồ sơ Quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công nghiệp Hiệp Hòa, quy hoạch chi tiết 1/500 khu trung tâm hành chính huyện Hiệp Đức và 1/500 chỉnh trang dân cư khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình. Ban hành quy chế quản lý quy hoạch đối với đô thị Việt An và điều chỉnh quy chế quản lý quy hoạch đối với đô thị Tân Bình (sau khi UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch). Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Triển khai thực hiện tốt các đề án khuyến công năm 2023. 

6. Tập trung thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đất đai. Triển khai thực hiện tốt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 (sau khi được UBND tỉnh phê duyệt), Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Triển khai dự án về xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2 trên địa bàn các xã Bình Lâm, Sông Trà và thị trấn Tân Bình. Tiếp tục triển khai dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn theo kế hoạch. Phê duyệt giá đất cụ thể và giá đất tái định cư; các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện BT, HT, TĐC thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền. Tập trung giải quyết các vướng mắc, tồn tại trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi mục đích sử dụng đất “thổ cư”, “đất ở + vườn”, “đất ở + vườn tạp”; quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích trên địa bàn xã, thị trấn (5%). Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên. 

7. Tăng cường quản lý nhà nước về đầu tư XDCB và triển khai khởi công các công trình theo kế hoạch đã phê duyệt. Tập trung các biện pháp kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và giải ngân vốn đầu tư. 

8. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2023. Quản lý, điều hành thu - chi ngân sách chặt chẽ, đúng quy định. Xây dựng và triển khai thực hiện các phương án tạo nguồn thu từ khai thác quỹ đất. Công khai minh bạch trong quản lý ngân sách, đầu tư. Triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Kiểm tra chỉ đạo sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, phấn đấu không để phát sinh nợ quá hạn. Duy trì, mở rộng quan hệ với các tổ chức phi chính phủ để thu hút đầu tư.

9. Thực hiện tốt kế hoạch phát triển giáo dục năm 2022 - 2023, tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, đẩy mạnh  ứng dụng CNTT trong dạy và học. Thực hiện có hiệu quả đổi mới phương pháp dạy và học, quản lý tốt việc dạy thêm học thêm, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên mọi mặt. Kiểm tra, rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường học gắn với tăng cường đầu tư và quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình SGK (lớp 4 và lớp 8), đảm bảo chất lượng các lớp 1,2,3,6,7. Khuyến khích phát triển và tăng cường quản lý các nhà trẻ ngoài công lập. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 07/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, giai đoạn 2021-2025. Duy trì, nâng cao chất lượng PCGDXMC, PCGD ở các cấp học.

10. Đầu tư nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân gắn với đề cao y đức của người thầy thuốc. Duy trì các xã đã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Quản lý tốt hành nghề y dược tư nhân và thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, VSMT, VSATTP. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm y tế; thực hiện tốt chính sách dân số và phát triển, giáo dục sức khỏe, sức khỏe sinh sản, nâng cao chất lượng dân số. Chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, xây dựng xã phù hợp với trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện.

11. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình số 11-CTr/HU, ngày 20/9/2021 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, cổ động trực quan. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các Di tích trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh quảng bá về du lịch và kêu gọi đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn. Nâng cao chất lượng, phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đề án Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Hiệp Đức, giai đoạn 2022 - 2026. Quản lý tốt hoạt động thu, phát sóng, tăng cường việc cộng tác tin, bài cho Báo, Đài cấp trên và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử huyện. Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh (việc cưới, việc tang), lễ hội phù hợp với điều kiện thực tế. 

12. Đảm bảo an sinh xã hội hiệu quả, bền vững. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công, các chính sách trợ giúp xã hội, đẩy mạnh thực hiện chính sách BHXH và lao động. Hoàn thành xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ xây dựng nhà ở theo kế hoạch năm 2023; phấn đấu cuối năm 2023 cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm trên địa bàn huyện. Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 đúng quy định. Thực hiện tốt chính sách công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; công tác bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội.

13. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giao quân đạt 100% chỉ tiêu năm 2023. Tổ chức diễn tập cho các xã trong khu vực phòng thủ năm 2023 theo kế hoạch. Xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương; tăng cường ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế.

14. Củng cố, kiện toàn ổn định tổ chức bộ máy và đội ngũ CB, CC, VC. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh (IOC), thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, phòng họp không giấy. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thực hiện nghiêm đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/ND-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng chống tham nhũng.

15. Tăng cường công tác phối hợp của các ngành nội chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thực hiện tốt công tác kiểm tra văn bản quy pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hòa giải, chứng thực bản sao từ bản chính trên môi trường điện tử; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt công tác thanh tra, các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra. 

16. Tăng cường phối hợp giữa UBND huyện với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. 

(Nguồn: Trích Báo cáo số 413/BC-UBND ngày 07/12/2022 của UBND huyện Hiệp Đức)

Tin liên quan