Hiệp Đức: phát động Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức năm 2023”

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 105/KHPH ngày 29/6/2023 của UBND-UBMTTQVN - Hội Nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Đoàn thanh niên huyện Hiệp Đức về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng năm Quốc gia khởi nghiệp với chủ đề “Hiệp Đức khơi dậy tiềm năng bản địa” năm 2023 và Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND huyện về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động hưởng ứng năm Quốc gia khởi nghiệp năm 2023 (Ban Tổ chức), Ban Tổ chức phát động Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức năm 2023” với các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia và thời gian nộp hồ sơ:

a) Đối tượng: Cá nhân, nhóm cá nhân có hộ khẩu thường trú hoặc tổ chức có địa chỉ trụ sở tại huyện Hiệp Đức có ý tưởng, dự án khởi nghiệp nhằm phát huy các tiềm năng, thế mạnh sẵn có để xây dựng các sản phẩm, thương hiệu đặc trưng của huyện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

b) Thời gian nộp hồ sơ: Kể từ ngày 22/8/2023 đến hết ngày 10/9/2023.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Bản đăng ký (theo mẫu Phụ lục 1).

- Bản thuyết minh (theo mẫu Phụ lục 2).

- Các mẫu thiết kế sản phẩm, tài liệu khác do cá nhân, tổ chức gửi kèm nhằm làm sáng tỏ thêm ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo (nếu có).

3. Cơ cấu giải thưởng

- Giải nhất (1 giải): 5.000.000 đồng.

- Giải nhì (2 giải): 4.000.000 đồng.

- Giải ba (2 giải): 3.000.000 đồng.

- Giải khuyến khích (5 giải): 1.000.000 đồng.

4. Địa điểm đăng ký và nộp hồ sơ:

Các tập thể, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoặc tại các hội, đoàn thể huyện (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Huyện đoàn).

* Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn lập hồ sơ dự thi ý tưởng, Dự án khởi nghiệp sáng tạo theo Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 17/8/2023 của UBND huyện và tổng hợp hồ sơ, gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) hạn chót là ngày 10/9/2023.

5. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải Công văn này trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

6. Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện thông tin nội dung phát động Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức năm 2023” trên sóng phát thanh của Đài Truyền thanh huyện để Nhân dân biết, đăng ký tham gia.

7. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, tham mưu UBND huyện tổ chức họp Hội đồng đánh giá, công nhận dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp  huyện năm 2023 đúng theo Kế hoạch.

8. Thông tin liên hệ: Mọi thắc mắc, đề nghị liên hệ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (qua đồng chí Phan Quốc Vượng - điện thoại: 0963.904.429) để được hướng dẫn và giải đáp.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tích cực phát động và hưởng ứng Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức năm 2023”; đồng thời phối hợp triển khai thực hiện để Cuộc thi đạt kết quả tốt.

(Nguồn: Trích Công văn số 59/BTC ngày 22/8/2023 của Ban tổ chức các hoạt động hưởng ứng năm Quốc gia khởi nghiệp năm 2023 về việc phát động Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo huyện Hiệp Đức năm 2023”)

Tin liên quan