Hiệp Đức: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 năm 2023

Sáng ngày 15/8/2023, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023 cho hơn 70 học viên thuộc đối tượng 4 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Trung tá Lê Ngọc Cận - Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng, Phó ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện; đồng chí Ngô Đình Trí - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Trung tá Lê Ngọc Cận - Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng, Phó ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện nhấn mạnh: bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 là nhiệm vụ cần thiết, thường xuyên của Hội đồng giáo dục quốc phòng và  an ninh của huyện; qua đó, nhằm bồi dưỡng những kiến thức về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới; các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để từng đồng chí học viên vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh đến với Nhân dân, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Do vậy, đồng chí Phó ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện đề nghị các học viên tham gia học tập nghiêm túc, tích cực nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, thực hiện nghiêm quy chế lớp học.

Trong thời gian 04 ngày (từ ngày 15/8 - 18/8/2023), học viên sẽ được các đồng chí Báo cáo viên quán triệt 09 chuyên đề gồm quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, an ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên; phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng và xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới. 

Kết thúc lớp bồi dưỡng, Ban tổ chức lớp học sẽ tổ chức cho các học viên viết bài thu hoạch và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình đối tượng 4 nếu đạt yêu cầu.

Kim Oanh - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hiệp Đức

Tin liên quan