Hội LHPN huyện tổ chức phát động và diễu hành xóa bỏ định kiến giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Sáng ngày 14/8, tại xã Sông Trà, Hội LHPN huyện tổ chức phát động và diễu hành xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Đồng chí Hoàng Văn Hùng - UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện đã đến dự.

Toàn cảnh buổi Lễ

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Nguyễn Thị Kim Loan - HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện khẳng định: Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu phấn đấu của các quốc gia trên thế giới nhằm hướng đến một xã hội tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững. Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong tham gia ký kết các Công ước Quốc tế về quyền con người, trong đó có Công ước về xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ và là một thành viên có trách nhiệm, đóng góp tích cực và có những thành tựu nổi bật về thúc đẩy bình đẳng giới, được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. 

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã không ngừng hoàn thiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới tạo ra một hành lang pháp lý quan trọng nhằm khẳng định, bảo vệ quyền của phụ nữ và nam giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gia đình; qua đó đề cao vai trò, phát huy vị thế của phụ nữ qua các thời kỳ phát triển của đất nước.

Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” là 1 trong 10 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đối tượng của dự án là phụ nữ và trẻ em gái tại cộng đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, với mục tiêu nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em; thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Qua đây nhằm góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức căn bản giảm thiểu bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ.

Tại buổi phát động, diễu hành Hội LHPN huyện kêu gọi sự tham gia hưởng ứng của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự tham gia tích cực của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân cùng có trách nhiệm thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; trang bị kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa các hành vi xâm hại phụ nữ, trẻ em cho các thành viên trong gia đình; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em…

Sau buổi lễ, đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ xã Sông Trà tham gia diễu hành trên các trục đường chính của xã nhằm tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

 

Mỹ Linh

Tin liên quan