Tin tuần (Từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)

Một số văn bản mới của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có hiệu lực từ tháng 6/2023; văn bản mới của Trung ương, Tỉnh và Huyện cần quan tâm; hoạt động của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy tuần qua:

I. MỘT SỐ QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6/2023

1. Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng bình quân 300.000 đồng/ha/năm (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2023)

Thông tư 21/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng bình quân 300.000 đồng/ha/năm. Đối với khoán bảo vệ rừng ven biển, mức hỗ trợ tối đa bằng 1,5 lần mức hỗ trợ bình quân. Kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng 50.000 đồng/5 năm. Việc hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng chỉ thực hiện 1 lần trước khi tiến hành khoán bảo vệ rừng.

Hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng cụ thể như sau: Công ty lâm nghiệp: 300.000 đồng/ha/năm; ban quản lý rừng, UBND cấp xã: 100.000 đồng/ha/năm; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức được Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên: 300.000 đồng/ha/năm.

2. 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử (có hiệu lực từ ngày 01/6/2023)

Theo Quyết định số 13/QĐ-BCĐCCHC của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã (trừ các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo); 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.

II. MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH

1. Văn bản của Trung ương ban hành

1.1. Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn)

1.2. Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.3. Nghị định số 27/2023/NĐ-CP, ngày 31/5/2023 của Chính phủ về quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.4. Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

 (https://vanban.chinhphu.vn)

1.5. Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.6. Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

(https://vanban.chinhphu.vn)

1.7. Quyết định số 583/QĐ-TTg, ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030.

(https://tulieuvankien.dangcongsan.vn)

1.8. Quyết định số 611/QĐ-TTg, ngày 01/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

(https://vanban.chinhphu.vn)

2. Văn bản của tỉnh ban hành

2.1. Công văn số 1757-CV/TU, ngày 30/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2.2. Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 30/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.

2.3. Kế hoạch số 277-KH/TU, ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Văn bản của huyện ban hành

3.1. Công văn số 479-CV/HU, ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội. 

3.2. Công văn số 359-CV/HU, ngày 01/6/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2023.

3.3. Kế hoạch số 92/KH-UBND, ngày 31/5/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi huyện Hiệp Đức năm 2023.

3.4. Công văn số 350/UBND-CA, ngày 26/5/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về việc sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VneID.

3.5. Kế hoạch số 94/KH-UBND, ngày 02/6/2023 của UBND huyện Hiệp Đức về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023).

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HUYỆN ỦY, BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY, THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Trong tuần, Thường trực Huyện ủy dự Lễ bế giảng tại các trường và Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh năm học năm học 2022 - 2023; Hội nghị trực tuyến phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số PAR INDEX, chỉ số SIPAS, Chỉ số PAPI năm 2022; dự chỉ đạo công tác diễn tập xã Quế Lưu; Lễ phát động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/6); Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023; dự trao Huy hiệu Đảng; thăm chúc mừng và dự Đại lễ Phật Đản lịch 2567; chủ trì trực báo BCĐ 35 huyện; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-TW tại các đơn vị, địa phương; chủ trì làm việc với các xã, thị trấn về công tác Giải phóng mặt bằng đường Quốc lộ 14E; làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường; dự “Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam” tại TP.HCM; dự Lễ khai mạc chung kết Hội thi quân sự, võ thuật cho lực lượng trực tiếp chiến đấu trong Công an nhân dân lần thứ II - năm 2023.               

* Một số hình ảnh hoạt động của lãnh đạo huyện trong tuần:

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh – Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho học sinh có thành tích cao tại Trường THPT Hiệp Đức tại Lễ bế giảng năm học 2022-2023

Đồng chí Nguyễn Văn Tỉnh – Bí thư Huyện ủy trao giấy khen cho học sinh có thành tích xuất sắc tại Lễ Tuyên dương – Khen thưởng học sinh năm học 2022-2023

Thường trực Huyện ủy dự Lễ Phật Đản lịch 2567 

Đồng chí Trần Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự chỉ đạo công tác diễn tập khu vực phòng thủ xã Quế Lưu