Công tác GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn qua huyện Hiệp Đức

Ngày 31/5/2023, Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Nam chủ trì buổi làm việc về công tác GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn qua huyện Hiệp Đức. Cùng tham dự làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng Việt - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại điện lãnh đạo Ban quản lý Dự án 4 (chủ đầu tư); đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND và công chức ĐC-NN-XD&MT các xã Bình Lâm, Quế Thọ, Sông Trà và thị trấn Tân Bình; đại diện lãnh đạo Điện lực Hiệp Đức, các đơn vị viễn thông đóng trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện đã báo cáo về tiến độ, kết quả thực hiện và kế hoạch triển khai công tác GPMB dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn qua huyện Hiệp Đức trong thời gian đến.

Dự án Nâng cấp, cải tạo QL14E đoạn quan địa bàn huyện Hiệp Đức dài 30,567 km (từ Km32+733 đến Km63+300); diện tích đất cần thu hồi là 61,08 ha với 2.556 thửa đất, tổng số hộ bị ảnh hưởng là 1.302 hộ. Cụ thể: Xã Bình Lâm: Chiều dài: 1,406 km (từ Km32+733 đến Km34+139); số hộ bị ảnh hưởng: 99 hộ; thu hồi 300 thửa đất; tổng diện tích 5,6 ha. Xã Quế Thọ: Chiều dài: 9,665km (từ Km34+139 đến Km43+804); số hộ bị ảnh hưởng: 543 hộ, thu hồi 1.163 thửa; tổng diện tích 16,45ha. Thị trấn Tân Bình: Chiều dài: 9,351km (từ Km43+804 đến Km53+155); số hộ bị ảnh hưởng: 503 hộ, thu hồi 755 thửa; tổng diện tích 18,23 ha. Xã Sông Trà: Chiều dài: 10,145km (từ Km53+155 đến Km63+300); số hộ bị ảnh hưởng: 157 hộ, thu hồi 338 thửa; tổng diện tích 20,8 ha. Đến nay, UBND huyện đã thực hiện xong công tác trích đo địa chính trình Sở TN&MT thẩm định (đã phê duyệt cho 02 xã Bình Lâm và Sông Trà). Tiến hành kiểm đếm tại 4 xã, thị trấn (ưu tiên kiểm đếm trước phần đất ruộng, đất sản xuất nông nghiệp, không bị ảnh hưởng bởi nhà cửa, vật kiến trúc); xây dựng dự toán chi phí di dời hệ thống hạ tầng có liên quan như: đường dây, trụ, TBA của Điện lực; đường dây và hệ thống điện chiếu sáng.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND huyện ghi nhận những cố gắng của các ngành và hệ thống chính trị các xã, thị trấn (Bình Lâm, Quế Thọ, Sông Trà, Tân Bình) trong việc phối hợp thực hiện công tác GPMB dự án. Trong thời gian đến, yêu cầu các địa phương phải thống nhất phương thức GPMB bằng cách dễ làm trước, khó làm sau; GPMB đến đâu thì bàn giao đến đấy để thi công công trình; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, phân công phụ trách cho các đồng chí Ủy viên UBND huyện và các xã, thị trấn tham gia vào công tác kiểm tra, đôn đốc công tác GPMB dự án. Các ngành của huyện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác GPMB dự án đảm bảo đến ngày 30/7/2023 bàn giao 20/30,2km cho đơn vị thi công theo Thông báo kết luận số 538-TB/TU ngày 23/5/2023 của đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện bàn giao mặt bằng để triển khai thi công Dự án; tăng cường trách nhiệm và đẩy nhanh tiến độ trong việc xác nhận tình trạng pháp lý về đất, nhà ở, công trình, vật kiến trúc để làm cơ sở cho việc lập phương án GPMB; trong đó, tập trung hoàn thành tại các đoạn kiểm đếm trước để niêm yết, phê duyệt phương án để bàn giao mặt bằng một số đoạn cho Chủ đầu tư và đơn vị thi công. Đề nghị Điện lực Hiệp Đức, các đơn vị viễn thông trên địa bàn huyện khẩn trương phối hợp với các ngành của huyện có phương án di dời hạ tầng điện, viễn thông an toàn và hợp lý. Đề nghị Ban Quản lý Dự án 4 hỗ trợ nhân lực cho UBND huyện trong việc kiểm kê và hoàn thiện các thủ tục kiểm kê, đền bù của dự án.

VP

Tin liên quan